Ojedinele intenzívne búrky v rámci Moravy, Slezska a JZ. Slovenska
— SITUACE —

Viz predošlá predpoveď

— Morava, Slezsko, západný okraj Slovenska —

Aerologické sondáže nepotvrdili prudkú labilizáciu nad Moravou, pričom Prostějov 12 UTC vykazuje len 200 J/kg MLCAPE. Napriek zvýšeniu rosných bodov nad daným regiónom, iniciácia neprebieha v takom rozsahu ako sa predpokladalo. Sondáže z Viedne, Prostějova a Popradu naviac vykazovali veľmi vysoké hodnoty MLCIN, okolo – 200 J/kg. Vzhľadom na dané faktory sťahujeme Stupeň 2 zo všetkých regiónov, v náväznosti na v tomto smere neočakávaný vývoj. Očakávame spočiatku skôr izolované búrky, ktoré vďaka výraznejšiemu strihu vetra môžu nadobudnúť dobrú organizáciu s rizikom krúp nad 2 cm alebo nárazov vetra až ku 25 m/s. Príchod komplexu buniek z Rakúska večer by mohol oživiť aktivitu búrok a stále je v hre možnosť tvorby MCS s postupm smerom k severovýchodu. Vzhľadom na strih vetra v hladine 0-3 km presahujúci 15 m/s a suchšie prostredie v strednej troposfére nevylučujeme v kvazilineárnom systéme ojedinele nárazy vetra nad 25 m/s alebo výskyt krúp.

— Ostatok územia —

Ojedinelá možnosť tvorby výrazných izolovaných buniek stále pretrváva, sondáž z Prahy vykazuje len slabú hodnotu CIN. Sondáž z Popradu 12 UTC vykázala vyššiu labilitu než bol predpoklad modelov a mierny strih vetra, preto ponecháme 1tku zatiaľ aj pre tento región, v prípade prechodu nočného komplexu búrok.