Mimořádně intenzivní bouřky v rámci V Čech, Vysočiny a Moravy— UPDATE—

Tento update nahrazuje předešlý vydaný. Přes V Čech postupuje velmi intenzivní bouřková squall line s mimořádně silnými nárazy větru. V rámci této squall line jsou ojediněle vnořené HP supercely. Při přechodu bouře přes Kolín bouře doprovázena dle charakteru větru a visuálního pozorování tornádem vnořeným ve srážkách a následně v hlavním pásu srážek downbursty. Z okolí Kolína a Nymburska již máme hlášení o četných škodách. Hlavním rizikem bouřek zůstává riziko mimořádně silných nárazů větru!!! Situaci budeme nadále sledovat a vzhledem k její nebezpečnosti případně vydávat další updaty.