UPDATE – silné bouřky na Slovensku, možnost lokálně výrazných přívalových srážek a silnějších krupobití.
—UPDATE —

V oblasti Poltár-Rimavská Sobota-Ruvúca se udržuje radarově velmi výrazná bouřková buňka. Ta je zřejmě multicelární povahy a udržuje se vývojem na téměř stále stejném místě. V této oblasti by srážkové úhrny mohli dosahovat 30-50mm, ojediněle pak i více, nelze vyloučit slabší zatopení níže položených míst, sklepů apod, vzhldem ke vzdálenosti od radaru je však velmi těžké odhadovat jestli skutečné srážkové úhrny a pak i případné způsobené škody nemohou být větší. V bouřce by rovněž lokálně mohlo docházet k výskytu výraznějších krupobití.
Z Maďarska pak postupuje shluk dalších bouřkových buněk, které se z pohledu Maďarských radarů jeví zatím jako poměrně výrazné a jež by mohli v následujících hodinách zasáhnout část Košického kraje, s možností výraznějších srážkových úhrnů a silnějších krupobití.