Na tento den bylo opět vydáno varování před výskytem intenzivních bouřek s doprovodnými nebezpečnými jevy. První a to velice intenzivní bouřka vznikla po třetí hodině odpolední jižně od Prahy. Podle údajů z radaru bouře vznikla a narostla během půl hodiny do cca 15 km výšky a vykazovala i poměrně vysoké hodnoty odrazivosti – kolem 56 dBz což je přes 100 mm srážek za hodinu. Následující snímek zobrazuje panoramatický pohled na onu bouři, jak byla pozorována z Ruzyňského letiště.

Radarový snímek a snímek z detekce blesků zobrazují bouři výše. Převzato z Českého hydrometeorologického ústavu.

Cestou domů z práce jsem (Jan Drahokoupil) pozoroval vývoj dalších bouřkových oblaků, které se postupně začínaly tvořit i severně od Prahy – tedy v okolí Brandýska. Již na Brandýsku mě velice zaujala základna tvořícího se Cumulonimbu a jakýsi oblačný vír, který se zde tvořil. Jeho rotace byla dost zřetelná a pohybovala se proti směru hodinových ručiček. Pozoroval jsem ho asi 2 minuty, poté již nebyl tak výrazný a přestal jsem mu věnovat pozornost a spěchal jsem domů.

Vír na spodku základny Cb, Brandýsek. 21. 6. 2006, 16:50.
Autor: Jan Drahokoupil
Formát: WMV
Velikost: 416 kB

Následující fotka zobrazuje jednu z mnoha vyvýjejících se bouřek.

Hned, jak jsem dorazil domů, tak jsem kontaktoval Radka S. a pozdeji jsme vyrazili na tradiční místo „Na Rovinách“. Přímo před námi a to nad naší obcí se začala tvořit nová bouřka. Snažili jsme se její vývoj od prvopočátku zaznamenávat a to jak na kameru tak fotografováním.

 

Vývoj bouřky byl neobyčejně rychlý. Mrak se doslova vařil, neustále zvětšoval svůj objem a zároveň rostl do výšky. My jsme se nacházeli na jeho západní straně a tak jsme mohli nerušeně sledovat jeho vývoj. Když se od nás svým postupem k severovýchodu vzdálil, vydali jsme se za ním. Naše první zastávka byla nad obcí Koleč, kde jsme mohli pozorovat bouři již v plném stadiu vývoje. Nejaktivnější byla jihozápadní strana bouře, kde byla pravděpodobně také hlavní a nejsilnější komora. Také jsme slyšeli četné hřmění rozléhající se po kovadlině.

 

Dále jsme pokračovali ve sledování bouře a dostali jsme se až nad obec Nelahozeves na Mělnicku, kde jsme zastavili na kopci a sledovali další vývoj.

 

Radarový snímek níže ukazuje námi sledovanou bouři, která byla v daný moment nejintenzivější v ČR. Snímek z detekce blesků ukazuje elektrickou aktivitu. Převzato z Českého hydrometeorologického ústavu.

Na závěr je třeba říct, že jsme během našeho sledování výše zmiňované bouře také prováděli měření rychlosti větru, přičemž jsme naměřili maximálně 3 m/s a to během prvopočátku vzniku bouře. To bylo také možná dáno tím, že jsme se v ten okamžik nacházeli nejblíže oblaku. Poté jsme se již tak blízko nedostali jednak proto, že bouře postupovala poměrně rychle a jednak také z důvodu bezpečnosti.

Pozorované jevy: cumulonimbus, cumulus, altocumulus, praecipitatio, pileus

Související odkazy:
Oddělení radarových měření ČHMÚ – radarové snímky ČR
Oddělení radarových měření ČHMÚ – zpracování bleskových dat