T. Michálek

Tento den vypadal zajímavě už několik dní předem. Měla přecházet zvlněná studená fronta, která měla ukončit tropické počasí v Česku. Když se toto datum blížilo, začal jsem koukat na předpovědní modely. Už od rána to vypadalo, že bude dostatek energie pro tvorbu i silných bouřek zejména ve východní polovině území. Přehodil jsem si směnu v práci z odpolední na ranní a modlil se, aby do konce směny nic nepřišlo k mému stanovišti. Po poledni jsem se chystal k domovu a začal vyhlížet bouřky na radaru. Kolem 15:00 šel jakýsi pokus o SQL na Vysočinu, ale tyto bouřky šly mimo mé místo pozorování a já už začínal být naštvaný.Nakonec vznikla bouřková buňka kolem 15:45 u Chlumce nad Cidlinou, která postupovala dále na východ a postupně se vnořila do kovadliny bouřek z Vysočiny. Začal jsem jí detailněji sledovat. Po půl hodině již byla u Hradce Králové a já vyrazil fotit… Vzal jsem si zrcadlovku a kompakt s aplikací CHDK pro následný časosběr. Kolem 16:30 jsem už viděl jak na buňce vzniká shelf cloud. Časosběr již běžel… Po chvíli vzhledem k slušné vlhkosti vzduchu začal shelf cloud mohutnět. Já byl celý bez sebe. Je to možné? Dočkal jsem se! Konečně pořádný shelf v letošním roce. Fotil jsem postup bouře, která šla těsně severně od mého místa pozorování a kochal se tou krásou. V 17:15 jsem ukončil focení, protože naskočily další bouřky západně ode mě a šly přímo na mě. Bohužel ale neměly žádnou strukturu, tak jsem se sbalil a šel domů podělit se o tu krásu s ostatními.

24.8.2018 Bouřka se shelf cloudem na Pardubicku - autor: Tomáš Michálek

24.8.2018 Bouřka se shelf cloudem na Pardubicku - autor: Tomáš Michálek

24.8.2018 Bouřka se shelf cloudem na Pardubicku - autor: Tomáš Michálek  24.8.2018 Duha po bouřce na Pardubicku - autor: Tomáš Michálek

Radarová animace ČHMÚ v zoomu s detekcí blesků Blitzortung.org zobrazující přechod bouřek přes Hradec Králové.
© Český hydrometeorologický ústav, Siemens AG, Blitzortung.org
Velikost: 3801.8 kB

V 18:45 znovu sleduji radar a opět zajímavá bouřka u Chlumce nad Cidlinou – tentokrát trošku více severněji. Tato buňka držela asi 30 minut bílé odrazy a postupovala dále k východu. Bylo cca 19:15. Vzal jsem techniku a opět jdu fotit. Při doběhnutí na místo s výhledem už se mi naskytl pohled na obrovskou sníženinu. Nejprve si říkám: „To není možný“. Celý rok byl bouřkově tak slabý, že mi bylo do breku a teď 2 bouřky v rozmezí pár hodin s neskutečnou strukturou? Bylo to tak. Zapínám časosběr a fotím. Bouřka stále držela bílé jádro a blížila se ke mně. V 19:50 zapínám opět radar na mobilu a koukám… to snad ne…! Něco vzniká téměř přímo nade mnou. Naštěstí jen oranžové odrazy a srážkové pruhy nebyly vidět, jen občas spadla kapka. Po pár minutách se spustily srážkové pruhy SZ ode mě a částečně zakryly pohled na mohutný shelf cloud. Kolem 20:10 už byla bouře hodně blízko a také se začalo rychle dělat šero. Nafotil jsem ještě, co bylo potřeba a při přechodu shelf cloudu nad hlavou jsem prchal k domovu. Naštěstí u nás projevy nebyly nijak silné, trošku se zvedl vítr a začalo poprchávat. Na sever od nás to asi bylo zábavnější.

24.8.2018 HP supercela na Pardubicku - autor: Tomáš Michálek

24.8.2018 HP supercela na Pardubicku - autor: Tomáš Michálek

24.8.2018 HP supercela na Pardubicku - autor: Tomáš Michálek  24.8.2018 HP supercela na Pardubicku - autor: Tomáš Michálek

24.8.2018 HP supercela na Pardubicku (panorama) - autor: Tomáš Michálek

24.8.2018 HP supercela na Pardubicku - autor: Tomáš Michálek

Radarová animace ČHMÚ v zoomu zobrazující přechod výrazné bouřky kolem Hradce Králové.
© Český hydrometeorologický ústav, Siemens AG,
Velikost: 5280.6 kB

Dnešek byl mimořádně úspěšný den a po té letošní slabé sezoně jakoby mi to chtěl vynahradit.

D. Rýva – radarová analýza

Jelikož chování druhé zmíněné konvektivní buňky bylo velmi zajímavé už při pohledu na operativně používaná Z:MAX radarová data a rovněž fotografická dokumentace struktury bouře nasvědčovala pravděpodobné supercele, bylo na místě podívat se na ni podrobněji. Následný podrobnější rozbor radarových dat velmi rychle ukázal, že druhá z pozorovaných bouří skutečně vykazovala mnohé supercelární znaky. Už i na jednoduchém zpracování dat z nízkohladinového dopplerovského skenu byla hned patrná rotace bouře na mnoha termínech v řadě po sobě. Ta pak ještě lépe vynikla při přepočítání dat na rychlosti relativně k pohybující se bouři. Přiložený obrázek je koláží dat ze tří termínů vždy 20 minut po sobě naměřených radarem Skalky. Na levé straně jsou data relativních radiálních rychlostí vůči bouři (storm relative velocity), na nichž je dobře viditelný pár protichůdných rychlostí (označený šipkou). Kladné rychlosti představují proudění směrem od radaru, záporné pak směrem k radaru. Pravý obrázek je vždy odpovídající zobrazení radarové odrazivosti, která velmi dobře koreluje s intenzitou srážek.

Data: Radarové oddělení ČHMÚ


Související odkazy:

http://www.chmi.cz – Český hydrometeorologický ústav

http://www.blitzortung.org – A world-wide, real-time, community based lightning detection and lightning location network with live lightning maps