Už pár dni som sledoval búrkovú činnosť na okolí a netrpezlivo čakal kedy sa niečo zatúla aj k nám. Na internete som sledoval radarové a družicové zábery. V piatok večer sa zamračilo, no všetko nás obišlo.

Mamma - autor: Tibor Csörgei  Mamma - autor: Tibor Csörgei  Mamma - autor: Tibor Csörgei

V sobotu ráno som sa s veľkým očakávaním vrhol na internet, aby som zistil čo sa deje na okolí. Videl som, že na 30 kilometrov severozápadne od nás sa ťahá pekný odraz. Nasadol som do auta a vyrazil na kraj obce, aby som videl až k horizontu. Čakal ma pekný pohľad, dobre vyvinutý CB. Hneď som začal fotiť.

Panorama přicházející intenzivní bouře - autor: Tibor Csörgei

Po chvíli som zistil, že mrak sa dosť priblížil. S  autom som sa posunul asi 5 km na juhozápad. Spravil som pár záberov a musel som sa presunúť o ďalšie kilometre.

Panorama bouře - autor: Tibor Csörgei

V susednej dedine som sa už usadil na dlhší čas. Videl som pekné Pileusi.

Pileus - autor: Tibor Csörgei  Pileus - autor: Tibor Csörgei  Pileus - autor: Tibor Csörgei  Boční pohled - autor: Tibor Csörgei

Kedže som mal už asi 250 záberov a mrak sa už dosť posunul na východ, pobral som sa domov s dobrími pocitmi. Toto všetko sa udialo medzi 14-15 hodinou. Po 17 tej bol ešte CB bol pekne vidieť ďaleko na východe.

Panorama odcházející bouřky - autor: Tibor Csörgei

Pri spracovaní fotiek som začul ako bije dážď do okna. Višiel som von a uvidel som peknú dúhu.

Panorama duhy - autor: Tibor Csörgei

Bohužial blesky som nevidel, len hrmelo, no aj tak sa mi dnešný lov dosť vydaril.

Na závěr přikládáme radarovou situaci: