M. Janoušek – Slánsko

Zatímco teploty se i v závěru léta vytrvale držely v okolí 25 stupňů, bouřkám už došel dech poněkud dříve, a tak několik posledních studených front začlo přecházet „bezbouřkově“ i napříč těmto docela slušným teplotám. Další a zřejmě poslední takováto fronta vycházela právě na 8. září, potom už měly i teploty definitivně spadnout pod dvacítku. V předpovědích – alespoň v těch které byly vydány, se symbol bouřky sice občas nesměle objevoval, ale v poslední aktualizaci jsem usoudil, že to je zas taková ta bouřka, co tam dávaj jen „aby neurazili“. Pozdě odpoledne se postupně začalo zatahovat vrstevnatou a jinou podřadnou oblačností, snímky z družice nikde na frontě žádné bouřky neukázaly, a tak jsem večer po příjezdu na chatu počasí úplně přestal sledovat. Nepřítomnost internetového spojení tomu jen nahrávala.

Probudil jsem se ve 3 hodiny v noci. Nejprve jsem v okně uviděl docela silný záblesk. Kupodivu nebyl jediný a občas byly slyšet i vzdálené hromy. Šel jsem tedy vše okouknout na balkón, a k mému dalšímu překvapení vycházely záblesky od příchozí strany – západní. Už v této chvíli nás zasáhlo několik krátkých docela intenzivních přeháněk, takže z možnosti přesunu do terénu a fotografování sešlo. Během následující půl hodiny se bouřka přibližovala, ale začínalo být zřejmé, že jde příliš severně. Severozápadním směrem se nakrátko razantně zvýšila elektrická aktivita a došlo na celkem slušnou sérii asi 3 km vzdálených hromů v intervalu až 3x do minuty. Jak se tato bouřka postupně začala vzdalovat na sever, z JZ směru už o sobě dávala vědět nová. V první chvíli upoutala vzdálenými, ale respekt budícími hromy, které se opět postupně přibližovaly. Pak náhle jeden uhodil nečekaně blíže – asi 1km od nás. Poté jakoby se přeneslo centrum elektrické aktivity přímo nad nás. Spustila se série skutečně silných CG blesků s frekvencí několikrát do minuty. Intenzita srážek výrazně kolísala, celkově však sílila a dosáhla několika výkyvů o síle lijáku. Hluk deště bubnujícího do střechy způsobil, že slyšet nebylo nic, kromě blízkých hromů. Po jednom celkem děsném úderu jsem se rozhodl z půdy raději přesunout do přízemí. Následovaly další dva až tři hromy, které uhodily prakticky současně s bleskem. Těch ve vzdálenosti do 1 km byly desítky.

Poté došlo na pozvolné slábnutí, stále však trochu pršelo a hřmělo. Poněkud výraznější CG-čka se nějakou dobu usídlily pár km na východě, ale pak se jakoby začaly znovu přibližovat zpět a totéž se dalo říct o srážkách. Netrvalo dlouho a bouřka začla nanovo. Nejméně jeden hrom opět „poznal své vlastní světlo“. To mohlo odpovídat úderu v okolí 100m. Po páté hodině ranní i druhá z bouřek začala slábnout a poslední záblesky jsem registroval před šestou.

Odhaduji, že spadlo kolem 20 mm, spíš ale více. Z dodatečně přehraných záznamů radaru jsem byl lehce zklamán. Čekal jsem nějaké hnědé koláče, ale namísto toho radar ukázal jen jakousi oranžovou „drobenku“. Naproti tomu data detekce blesků v podobě jednolitě žluté plochy už „seděly“. Z hlediska blesků a hromů to byla letos nejaktivnější bouřka. Vytknout lze akorát slabší strukturu a absenci jakýchkoliv fotek. Nemusím ale snad dodávat, že tahle bouřka nebyl zrovna ten pravý typ pro pohodové focení blesků z bezpečné vzdálenosti :-).

Závěrem tedy konstatuji 8. vydařený bouřkový den, což činí sezónu na naše poměry mírně nadprůměrnou. Co se týče fotek, tak se mi nakonec přecijen podařilo jeden úlovek pořídit. Myslím, že tenhle zasažený strom (modřín) dostatečně vypovídá o mimořádné síle blesků této bouřky.

A na úplný závěr ještě dodávám popis stromů zasažených bleskem. V prvním případě se jednalo o celkem statný modřín o průměru kmene (1 m nad zemí) odhadem 40 cm. Po celé výšce byla z jedné strany odtrhaná kůra a v kmeni se táhly vícenásobné trhliny o šířce do 0,5 cm. Vrcholová část o délce asi ¼ výšky stromu byla viditelně podélně rozdělena na 3 části, které se od sebe odkláněly. Na zemi ležela asi desítka spadaných větví, třísky jsem nenalezl. Strom byl asi za dva měsíce pokácen. Druhý ze zasažených stromů porazili mnohem dříve, a to ještě předtím, než jsem se tam dostal. Na charakter poškození lze tedy usuzovat pouze ze zbylých stop. Byl to smrk o průměru asi 30 cm. Vrchol stromu byl bez viditelného poškození, ale v průběhu kmene se patrně nacházela celkem výrazná podélná brázda vytrženého dřeva, která sahala až ke kořenům. Třísky byly odklizeny, dá se ale předpokládat, že ta která vycházela od kořene, byla dlouhá jistě přes metr.

Modřín po úderu silného blesku - spodní část kmene - autor: Michal Janoušek  Modřín po úderu silného blesku - autor: Michal Janoušek  Modřín po úderu silného blesku - autor: Michal Janoušek  Pařez po smrku zasaženého bleskem - autor: Michal Janoušek

Úder blesku ze sítě CELDN byl detekován cca 160 m od zasaženého modřínu (šipka).
© Český hydrometeorologický Ústav, Siemens AG, Vaisala Oyj, Google
Velikost: 243.9 kB
Úder blesku ze sítě CELDN byl detekován cca 80 m od zasaženého smrku (šipka).
© Český hydrometeorologický Ústav, Siemens AG, Vaisala Oyj, Google
Velikost: 242.8 kB
Úder blesku ze sítě Blitzortung byl detekován cca 350 m od zasaženého smrku (šipka).
© Český hydrometeorologický Ústav, Blitzortung, Google
Velikost: 116.5 kB

 


Tomáš Novotný – Nové Strašecí

9. září v ranních hodinách přecházela západ ČR slabá studená fronta s nečekanými bouřkami. Shodou okolností jsem se před jejím příchodem vzbudil a zaslechl vzdálené hřmění, což mě nastartovalo nejprve k počítači a záhy na nedaleké pozorovací stanoviště. Většina pozorovaných blesků byla ukryta ve srážkách a tak se mi na závěr sezóny nepovedl žádný pěkný úlovek. Blízké blesky s velmi silnými hromy jsem si posléze užíval zase z postele. Bouřka ještě nestačila doznít a volala mi přítelkyně, že nedaleko jejího domova došlo k úderu blesku.

Radarová animace z radarové sítě ČHMÚ s detekcí blesků CELDN z noci 9. září 2013. Křížek značí Nové Strašecí.
© Český hydrometeorologický Ústav, Siemens AG, Vaisala Oyj
Velikost: 8834.4 kB

Druhý den jsem se dověděl o podivně čerstvě rozlomeném stromu nedaleko bydliště. Po příjezdu na místo bylo na první pohled jasné, že strom, zřejmě topol černý, byl zasažen bleskem. Strom se nachází v aleji na hrázi místního rybníka „Podhůrka“ a výrazně nepřevyšuje okolní stromy ani okolní členitý terén. Kmen stromu byl ve spodních 6 metrech rozštípnut a ve vzdálenosti až 20 metrů byly rozházeny podélné třísky dosahující délky až 2 metrů, převažovaly však malé několik desítek cm velké třísky. Ty se nacházely i v korunách menších křovin v okolí. Ve výšce asi 15 metrů nad zemí se v kmeni nacházela další menší prasklina. Strom se v následujících dnech mírně naklonil na stranu s rozštípnutým kmenem.

Strom poškozený bleskem - autor: Tomáš Novotný  Rozštípnutý kmen stromu den po úderu blesku - autor: Tomáš Novotný  Třísky z poškozeného kmene v okolních křovinách - autor: Tomáš Novotný

Několik měsíců po této události se rozhodlo, že bude lepší strom porazit, o což se postaral můj otec. Měl jsem tak možnost nahlédnout do stromu „špalek po špalku“ ale kromě mechanického poškození v podobě několika prasklin nebylo na kmenu nic zajímavého.

Rozřezaný kmen v místě poškození bleskem - autor: Tomáš Novotný

Blesková síť CELDN lokalizovala nejbližší úder blesku desítky metrů od zájmového místa, což je velmi dobrý výsledek, když udávaná přesnost je 1 km. Podle této sítě se jednalo o vícenásobný úder (nebo větvený blesk?) v čase v 04:23 což odpovídá svědectví přítelkyně. Jednalo se o záporný CG blesk o intenzitě cca 80 000 A. Naproti tomu data ze sítě Blitzortung odhalily nepřesnost v lokalizaci blesků a to až v řádu kilometrů. Uvažovaný výboj ze sítě CELDN se podle sítě Blitzortung nacházel téměř 4 km daleko. Tato nepřesnost je dána menším počtem detektorů sítě Blitzortung na našem území, což se v budoucnu doufejme zlepší.

Data z detekce blesků:

Blesková data ze sítě CELDN (oranžové kroužky). Šipkou je označené místo se zasaženým stromem.
© Český hydrometeorologický Ústav, Siemens AG, Vaisala Oyj, Google
Velikost: 223.5 kB
Údaje o nejbližším CG blesku ze sítě CELDN
© Český hydrometeorologický Ústav, Siemens AG, Vaisala Oyj, Google
Velikost: 224.8 kB
Identický výboj blesku ze sítě Blitzortung, nacházející se 4 km daleko.
© Český hydrometeorologický Ústav, Blitzortung, Google
Velikost: 191.8 kB

Pro mě se jedná o první případ, kdy jsem mohl zdokumentovat úder blesku do stromu a zároveň vím, která konkrétní bouřka a hlavně i konkrétní blesk ho způsobily. Tento článek navazuje na projekt „Výboje typu CG a jejich interakce s povrchem Země“.

Blesková data pro tento článek byla vyhodnocena společně s Českým hydrometeorologickým ústavem.


Související odkazy:

http://forum.bourky.com/viewtopic.php?f=47&t=1335 – Fronta 9. 9. 2013 ve fóru A.S.S.

http://www.chmi.cz – Český hydrometeorologický ústav

http://www.blitzortung.org – Detekce blesků Blitzortung