Po výrazné oblevě během druhého lednového týdne došlo k roztátí posledních zbytků sněhu, které se nacházely v okolí obce Brandýsek na Kladensku.

Vlivem relativně vlhkého a deštivého konce podzimu, vysoké sněhové pokrývky a následné rychlé oblevy spojené s dešti, došlo zřejmě k přeplnění zásob podzemní vody, což mělo za následek nejen obnovení původního pramenu studánky v zahrádkářské kolonii nad částí obce Brandýsek – Olšany, ale i vytvoření pramenu nového, o pár desítek metrů dál, který spolu s pramenem původním způsobil zaplavení celé řady pozemků.

Zřejmě v noci na sobotu 15. ledna došlo k rapidnímu zvýšení výtoku z obou pramenů. Během sobotního rána a dopoledne voda již stékala od obou hlavních zdrojů přes zahrádkářskou kolonii do obytné zástavby v Brandýsku – Olšanech.

První série snímků ukazuje situaci v ulici Souběžná, kde je již vidět průtok vody přes obytnou zástavbu a její rozlévání po ulici. To vede k tomu, že kromě jiného lidé začínají kopat provizorní odvodňovací kanálky přes ulici ve snaze nějakým způsobem usměrnit tok vody.

Stav vody v ulici Souběžná - autor: Jan Drahokoupil  Stav vody v ulici Souběžná - autor: Jan Drahokoupil

Bližší průzkum ukazuje, že situace je daleko vážnější. Ulicí Do Polí vedoucí z kopce se nekontrolovaně valí voda a zatéká do řady pozemků. Kanalizace ve spodní části ulice příval vody nepobírá a ta se tak dále rozlévá po chodníku podél domů v ulici Švermovská.

voda tekoucí dolů po ulici Do Polí - autor: Jan Drahokoupil  Voda tekla kolem a do domů - autor: Jan Drahokoupil  Kanál nestíhající pobírat přítok vody - autor: Jan Drahokoupil

Vydávám se tedy proti proudu vody, abych obhlédl situaci v ulici Ve Stráni. Na tu přitéká voda přes nezastavěný pozemek nad ní. Postávající hlouček lidí debatuje nad situací a já se tak dozvídám, že většina postižených lidí má kromě jiného vodu ve sklepě. Později se ukazuje, že nekontrolovaný průtok vody přes zmiňovaný volný pozemek je zřejmě kritickým místem pro řadu domů v ulici Souběžná. Velká plocha, kde protéká všechna ta voda a také se její část jistě vsakuje do země, vede k rapidnímu vzestupu podzemní vody, která si nachází svou cestu na povrch často přímo pod jednotlivými domy v Souběžné ulici v její horní řadě.

Voda protékající přes nezastavěnou parcelu - autor: Jan Drahokoupil  Voda protékající přes nezastavěnou parcelu - autor: Jan Drahokoupil  Voda protékající přes nezastavěnou parcelu - autor: Jan Drahokoupil  Voda protékající přes nezastavěnou parcelu - autor: Jan Drahokoupil

Vracím se domů, abych informoval o situaci a zpracoval první fotky. U nás doma je zatím klid.

Krátce po obědě konečně přijíždějí naši obecní dobrovolní hasiči a začínají usměrňovat průtok vody v ulici Do Polí. Naneštěstí ale přestáváme situaci venku sledovat, protože zjišťujeme, že i u nás dochází k průsaku vody, ale nikoliv do sklepa, ale rovnou do místnosti s toaletou, která je přilehlá do svahu. Je to zároveň naše nejvýše položená místnost v domě, takže začíná kvapné řešení situace, abychom uchránili zbytek domu. Voda prosakuje velmi rychle a během relativně krátké doby dostáváme z místnosti postupně asi 20 kýblů vody. Naštěstí se nám daří držet práh místnosti, kde se zároveň pokoušíme o vybudování provizorní hráze, odkud by se voda dala snáze čerpat. Nasazujeme do akce čerpadlo, ale vzhledem k nízké hladině vody se částečně míjí účinkem. Přesto odčerpává přibližně stejné množství, které do místnosti prosakuje. V obavě, že taková situace může trvat značně dlouho, jdu ven a zjišťuji aktuální situaci.

Hasiči se naštěstí činili a vytvořili na silnici jednak provizorní hráz z pytlů s pískem a svádějí vodu do kanalizace. Na nezastavěné parcele nad ulicí Ve Stráni vybudovali z kanalizačních trubek řízený svod vody, který výrazně ulevil celé stráni, kde již neteče žádná voda. To se naštěstí během chvíle projevuje i i nás doma, kde voda přestává prosakovat.

Pytle s pískem v ulici Do Polí - autor: Jan Drahokoupil  Proud vody z odvodňovacího potrubí - autor: Jan Drahokoupil  Odvodňovací potrubí - autor: Jan Drahokoupil  Odvodňovací potrubí - autor: Jan Drahokoupil

Průzkum situace druhý den dopoledne odhaluje rozsah celé situace. Jdeme podél potrubí proti proudu a pozorujeme, jak voda teče přes jednotlivé pozemky a zahrádky.

Příjezdová cesta do zahrádkářské kolonie je pod vodou - autor: Jan Drahokoupil  Zaplavená cesta mezi zahrádkami - autor: Jan Drahokoupil  Zaplavená cesta mezi zahrádkami - autor: Jan Drahokoupil

Přes zaplavenou cestu se přebrodíme až na silnici Pcherská, kde jsou opět naši hasiči a sledují situaci. Část silnice je zde zaplavená a od hasičů se dozvídáme, že nad silnicí v lesíku se vytvořil nový pramen vody. Na místě původní studánky, která byla již dávno zničena, však ze země pramení také značné množství vody.

Veliká louže na silnici Pcherská - autor: Jan Drahokoupil  Veliká louže na silnici Pcherská - autor: Jan Drahokoupil

Jak se postupně oba prameny během průtoku přes zahrádky spojují, výsledkem je regulérní potok, který teče z trubek na silnici Do Polí.

Silný proud vody z odvodňovacího potrubí - autor: Jan Drahokoupil

Pro zajímavost přikládám mapku s nákresem situace ve dnech 15. a 16. ledna 2011.

Pět dní tekla voda stále stejným proudem. Nyní už postupně slábne. Je ale pravděpodobné, že další vydatná sněhová pokrývka nebo silný déšť může situaci kdykoliv vrátit, a tak bude dle starosty nutné obnovit koryto pro tento občasný potok, jehož dávná existence byla v letech minulých tak nějak pozapomenuta.