Ojedinele búrky na území Moravy a Slovenska
— SITUACE —

Po prednej strane rozsiahlej brázdy nad Atlantikom, vstupuje do strednej Európy vlniaci sa nevýrazný studený front. Predpokladá sa, že pohyb frontu bude zrejme neucelený a nad územím bude stagnovať po dlhšiu dobu. Momentálne (piatok 22 UTC) sa nad JZ Čechy nasúva pásmo stratiformných zrážok, ktoré by mohli postúpiť v nočných a ranných hodinách až nad územie Vysočiny a Moravy. Poloha tejto oblasti zrážok v rámci doobedných hodín môže zohrať rozhodujúci faktor pre destabilizáciu nad územím Moravy. Momentálne v rámci modelov nevidno žiadny významnejší podporný faktor, ktorý by mohol koncentrovať búrkovú aktivitu do určitej lokality. Výraznejšie, juhozápadné prúdenie v rámci prednej strany brázdy sa bude zrejme nachádzať na západ od územia so zvýšenou labilitou.

—Morava, Slezsko, Slovensko —

V rámci jednotlivých modelov existujú výrazné nezhody čo sa týka lokalizácie územia so zvýšenou labilitou. Model GFS predikuje labilitu na krajnom severovýchode ČR a v rámci Slovenska, model Aladin dáva maximá CAPE nad Moravu a ECMWF odsúva región so zvýšenými hodnotami CAPE až nad Poľsko. Nezhody zrejme súvisia s faktom, že ide o nevýrazný, ťažko lokalizovateľný a zvlnený front, pričom pozícia jednotlivých centier níží vo vlnách je zatiaľ neznáma. Hodnoty MLCAPE sa zrejme nedostanú väčšinou nad 500 J/kg, Lifted Index klesne v rozmedzí ku 0 až -2°C v regióne so zvýšenou labilitou. Lokálna konvergencia prúdenia/vlhkosti a orografické faktory môžu podmieniť rozvoj ojedinelých búrok. Vzhľadom na nevýraznú labilitu a slabý strih vetra, zväčša okolo 10 m/s (tak vo vrstve 0-6 ako aj 0-3 km) očakávame skôr slabo organizované búrky, jednobunečné alebo multicelulárne zhluky.

Vzhľadom na náročnosť predpovede, označujeme veľké územie s 10% pravdepodobnosťou. Najvyššie šance na búrku zrejme bude mať územie horských oblastí Slezska a severného/stredného Slovenska, kde vydáme 40% pravdepodobnosť. Búrky budú bez výraznejších prejavov, vyjmä veľmi ojedinelého nevýrazného krupobitia alebo nárazov vetra zväčša do 20 m/s. Počas dňa môže byť vydaná upresňujúca predpoveď.