Ojedinele silné až intenzívne búrky, hlavne v rámci západného okraju Čiech— SITUACE —

Po prednej strane cyklonálneho víru v stredných hladinách (500 hPa) nad Atlantikom smerom na strednú Európu rýchlo postúpi ostrá brázda, ktorá ovplyvní počasie nad našim územím. V rámci brázdy sa nachádza výrazný jet s rýchlosťami ku 40 m/s, pričom jeho ľavá-výstupná časť pomerne dobre sedí s postupujúcim frontálnym systémom. Významné výstupné prúdenie a divergencia vo vyšších hladinách by mohli podporiť cyklogenézu na fronte a jeho postupné zvlnenie. Front by sa mal priblížiť k územiu ČR v neskorých poobedňajších až večerných hodinách s pomerne silným prúdením v nižších hladinách, v 850 hPa dokonca miestami okolo 15-20 m/s. Pred frontom bude postupovať smerom do ČR teplá a vlhká, cez deň podmienene instabilná vzduchová hmota.

— Juhozápadné, Západné a Severozápadné Čechy—

Modely sa celkom zhodujú na rozvoji slabej až miernej lability počas prehrievania zemského povrchu, dobre vyjadrenej hodnotami MLCAPE okolo 500 J/kg, naviac hrúbka instabilnej vrstvy sa javí väčšia ako 1500 m. Napriek pomerne slabým hodnotám MLCAPE, pomerne výrazná synoptická podpora brázdy/jetu/frontálneho systému by mohla zabezpečiť početnú tvorbu búrok. V súvislosti s frontom, ageostroficky zosilnené prúdenie by mohlo zabezpečiť výrazný strih vetra ale hlavne v nižších hladinách a to až ku 15m/s v rámci 0-1 km. V ostatných, vyšších hladinách nad 850 hPa bude rýchlosť stagnovať medzi 15-20 m/s. Výrazný strih v nižších hladinách a ostro vyjadrený front poukazujú na možnosť tvorby lineárne orientovaného systému, s dopredným postupom. Predpovedný hodograf pre Karlove Vary a Plzeň vykazuje ostré stáčanie vetra v nižších hladinách, z juhovýchodného pri zemi, na juhozápad (pred frontom), pričom za frontom bude fúkať prevažne západný až severozápadný vietor a mierne hodnoty SREH (model GFS predpovedá až ku 150 J/kg v rámci vrstvy 0-3 km)

Zatiaľ je náročné presne predpovedať postup búrok, avšak väčšina modelov sa zhoduje na postupe z JZ na SV, zrejme od územia JZ Čiech, smerom ku Krušným Horám a ďalej do Poľska. ECMWF rozprestiera zrážkové pole a intstabilitu až nad V. Čechy, WRF ale dáva zrážky len nad Krušné Hory. Napriek tomu, pre vyššie spomenuté oblasti PREDBEŽNE vydávame Stupeň 1. pretože by sa v rámci rýchlo postupujúceho systému búrok mohli vyskytovať silné nárazy vetra nad 20, ojedinele i nad 25 m/s a krúpy.