Možnosť silných až intenzívnych búrok v rámci Z. polovice ČR
— SITUACE —

Viz. predpoveď nekonvektívnych javov

— Západná polovica ČR —

Situácia bude ovplývať výraznou dynamikou – výstupná strana cyklonálne stočeného jet-streamu s ostrou brázdou v stredných a vyšších hladinách troposféry bude indukovať výrazné vertikálne pohyby, ako je zrejmé s vertikálnych rezov modelu GFS. V rámci vpádu stratosférického vzduchu v ose jet-streamu očakávame, že by mohlo dôjsť k advekcii výraznejšieho vertikálneho teplotného gradientu nad teplý sektor níže, indukujúc labilitu. Skutočne modely sa zhodujú aspoň na veľmi nízkych hodnotách CAPE, ktoré určite výrazne nepresiahnu rádovo stovku J/kg. Napriek tomu, výrazné vynútené pohyby, hlavne na čele studeného frontu alebo tesne pred ním, by mohli podporiť tvorbu lineárne orientovaného konvektívneho systému. Takýto konvektívny systém, tvoriaci sa v mimoriadnych hodnotách strihu vetra (strih 0-1 km nad 25 m/s, 0-6 km nad 35 m/s a SREH0-1 km nad 500 J/kg) by mohol podstatne zosilňovať nárazy vetra a takisto nemožno vylúčiť výskyt tornáda v takejto výrazne dynamickej situácii. Riziko búrok je značne závislé na viacerých faktoroch, napríklad vývoja vpádu stratosférického vzduchu nad teplý sektor („front splitting“) a v prípade nesplnenia jedného z nich bude úplne nulové. Napriek tomu, Stupeň 1 vydaný na možnosť intenzívnych búrok v podobe lineárneho MCS s LEWP štruktúrami sa zdá momentálne opodstatnený. Riziko bude najvýraznejšie medzi 10 – 14 UTC v súvislosti s prechodom čela frontu a do 15 UTC by malo postupne ustupovať.