Možnost intenzicních bouřek s krupobitími, silnými nárazy větru a přívalovými srážkami
— SITUACE —

Výškový hřeben, který ovlivňoval počasí nad územím střední Evropy v předchozích dnech se zvolna odsouvá k východu a na jeho místo postupuje výšková brázda od západu s jet streakem na její přední straně.. Paralelně s ní postupuje frontální rozhraní, před kterým je ještě možné identifikovat několik linií konvergence, na kterých stále probíhá bouřková aktivita. Před touto frontou se nad naším územím stále nachází velmi teplá, vlhká a instabilní vzduchová hmota.

— PŘEDPOVĚĎ oblast označená stupněm 2 —

stupeň 2 byl vydán zejména pro nebezpečí vývoje velkých krup (průměr i výrazně přes 2cm), Silný nárazovitý vítr (nárazy přes 25 m/s) a možnost přívalových srážek.

Modely se shodují v průběhu dne na výrazné labilizaci ovzduší s hodnotami CAPE přesahujícími i výrazně 2500J/kg. Již půlnoční a ranní sondáže indikují nezanedbatelnou labilitu, která se bude vlivem denního prohřívání spodních vrstev vzduchu jen zvětšovat. Rosné body v době psaní této předpovědi dosahují k 15 – 17°C. Kvůli výrazné zádržné vrstvě stabilnějšího vzduchu ve spodních hladinách je stále otazná iniciace konvekce. Vzhledem k nasouvajícímu se čelu brázdy a existence linií konvergence předpokládáme, že by iniciace během večerních a nočních hodin tentokrát proběhnout mohla. I samotné modely jsou v noci optimističtější co se týče předpovědí srážek. S postupujícím čelem brázdy je třeba počítat se zesílením střihu větru, který by mohl ve spodních 6km dosáhnout hodnot až ke 20 m/s. V překryvu s výrazně labilním ovzduším je v této oblasti třeba počítat s vývojem dobře organizovaných multicelárních bouřek. Jejich největším nebezpečím by měly být velké kroupy (s průměrem přes 2, ojediněle možná i přes 5 cm) a přívalové srážky (možné úhrny přes 30 mm/hod). V průběhu noci by přes toto území mohla projít MCS v jejímž rámci lze počítat se silnými nárazy větru (přes 25 m/s), krupobitími (předpokládáme už menší průměr krup) a přívalovými srážkami.

— PŘEDPOVĚĎ V Morava, Z SK —

Stupeň 1 byl vydán kvůli možnosti bouřek s přívalovými srážkami a krupobitími.

Podmínky zde očekáváme slabší než v předchozím případě. Slabší labilita a výrazně slabší střih větru (kolem 10 m/s ve spodních 6km) v kombinaci s velmi otaznou iniciací konvekce. Pokud iniciace proběhne, bude to až v průběhu pozdně odpoledních – nočních hodin. V rámci bouřek se mohou vyskytnout krupobití a přívalové srážky (možné úhrny kolem 30 mm/hod). Jejich iniciace je nejpravděpodobnější v rámci hor, popřípadě lokálních zon konvergence. Během noci by zejména západní část této oblasti mohla zasáhnout část MCS s možností výskytu silnějších nárazů větru, krupobitími a přívalovými srážkami.

— PŘEDPOVĚĎ Z Čechy —

V rámci tohoto regionu se modely příliš neshodují s jeich odhady lability. Během noci přes tuto oblast prošy bouřky a vzduch z jejich outflow se v tomto regionu stále drží. Je zde i poměrně velká oblačnost a nižší teploty. Pokud by se oblačnost portrhala a vzduch ve spodních vrstvách se dostatečně prohřál, je i zde možnost tvorby ojedinělých bouřek s možností slabších krupobití a přívalových srážek.

— PŘEDPOVĚĎ zbytek území —

Zd je možný výskyt oejdinělých bouřek, které byse měly obejít bez výraznějších projevů.