Možnost silných bouřek zejména s krupobitími a přívalovými srážkami
— SITUACE —

Výškový výběžek vyššího geopotenciálu, nahradí během dne postupující brázda s výraznou studenou frontou na jejím čele. V jejím rámci nad naše území postoupí oblast zvýrazněného výškového jihozápadního proudění. Před frontou k nám stále proudí od jihozápadu relativně teplá a vlhká vzduchová hmota s dobrými podmínkami ke slabé až mírné labilizaci.

— PŘEDPOVĚĎ SZ/Z část ČR (OBLAST OZNAČENÁ STUPNĚM 1) —

Stupeň 1 byl vydán zejména pro nebezpečí výskytu krupobití, popřípadě vyšších úhrnů srážek, nebo ojedinělých silných nárazů větru (k 20m/s).

Modely se příliš neshodují v míře labilizace ovzduší v odpoledních hodinách. Zatímco model GFS předpokládá až mírnou labilizaci s hodnotami MLCAPE přes 1000J/kg, modely WRF a ECMWF jsou značně střízlivější. Ranní sondáže naznačují potenciál pro slabou až mírnou labilizaci v odpoledních a večerních hodinách. Jet stream na přední straně postupující brázdy napomůže zesílení střihu větru, který by nad tímto územím měl dosahovat hodnot 15-20m/s ve spodních 6km a 10-15m/s ve spodních 3km. Bouřky by zpočátku měl vznikat zejména v rámci horských oblastí, později by se mohly rozšířit i mimo ně. Ve večerních a nočních hodinách očekáváme přechod fronty, na níž by se měla konvekce postupně stávat vnořenou do vrstevnatých srážek. Očekáváme organizaci bouřek do multicel s poměrně rychlým postupem cca od jihozápadu k severovýchodu. Vzhledem k nemalé vlhkosti a vzájemné orientaci fronty a vektoru postupu bouřek nejsou vyloučeny lokálně vyšší srážkové úhrny zejména při přechodu řady bouřek přes jedno místo.

— PŘEDPOVĚĎ žlutě označená oblast —

Podmínky pro vývoj silných bouřek jsou slabší, než v rámci SZ/Z části ČR. Bouřky by sem měly dorazit až ve večerních hodinách v rámci čela fronty. Konvekce však už bude z větší části vnořená do vrstevnatých srážek. Vzhledem ke slabší předpokládané labilizaci i střihu větru a denní době, kdy by se měla konvekce začít tvořit jsou v této oblasti výraznější projevy bouřek předpokládány jen ojediněle.