V pozdějších hodinách a během noci bouřky, zejména na Z a SZ Čech, jinde bouřky místy až ojediněle.
— SITUACE —

Před sílícím západním prouděním bude postupovat přes naše území směrem k VSV výrazná výšková brázda spojená s přízemní studenou frontou. Před touto frontou, náležící cykloně nad S Atlantikem, k nám proudí teplejší, až mírně labilní vzduchová hmota, ve které se budou, zejména pak na postupující frontě tvořit bouřky.

— PŘEDPOVĚĎ—

Modelové předpovědi slibují sice během odpoledne mírnou labilizaci o hodnotách MLCAPE až přes 1500 J/kg, ale hlavní vývoj je na našem území předpokládán až během večera a noci na pondělí. I tam by se ale hodnoty MUCAPE měli udržet lokálně až kolem 1000 J/kg, ve druhé polovině noci k 800 J/kg. Přitom střih větru bu měl být mírný s hodnotami DLS(0-6km) přes 15m/s, což je spolu s uvedenou mírou labilizace již dostačující pro vznik poměrně dobře organizovaných bouřkových celků. Modely pak předpokládají, krom dynamiky samotné fronty, která se ale nejeví kdejak výrazná, dynamickou podporu v rámci čela postupující brázdy, kde model GFS předpokládá nezanedbatelnou výškovou konvergenci Q-vektorů. Ta by spolu s přetrvávající labilitou přispěla k udržení bouřkové činnosti dlouho do noci. Bouřky se budou pravděpodobně organizovat do větších celků, nebo přímo mezoměřítkového systému, popř. několika menších systémů. Model GFS naznačuje postup lokálních maxim IPV směrem k SV a to přes SZ Čech a přes Vysočinu a V Čech-SZ Moravy, v jejich rámci je větší pravděpodobnost postupu bouřkových systémů. V rámci systémů lze pak s ohledem na podmínky očekávat možnost výskytu krupobití, zejména v rámci silnějších multicel a při JV okraji MCS, stejně jako možnost silné elektrické aktivity, nelze vyloučit ani nárazy větru nad 20 m/s. Na SZ Čech předpokládá model GFS vyšší míru vlhkosti v přízemních hladinách, se směšovacím poměrem až přes 12 g/kg, a v případě vzniku izolovaných bouřkových buněk před frontou v rámci hor, zde nelze vyloučit srážkové úhrny až kolem 30 mm. Na základě výše uvedených předpokladů vydáváme zejména pro oblast Čech stupeň č.1. Bouřky by pak během druhé poloviny noci mohly zasáhnout i některé oblasti Moravy, ale zde budou podmínky tou dobou již slabší, proto oblast necháváme na nultém, základním stupni rizika bouřek s 10% šancí na bouřku.