Možnost silných bouřek doprovázených přívalovými lijáky a zejména na Slovensku i ojedinělými krupobitími.
— SITUACE —

V oblasti Severního moře se stále udržuje isolovaná cyklona(cut-off low) jež je součástí poměrně rozsáhlé brázdy stagnující nad Z polovinou Evropy. Na přední straně této brázdy je lokalizováno vlnící se frontální rozhraní, před kterým do oblasti střední Evropy proniká vlhká, teplejší a labilní vzduchová hmota od J až JV. Na rozhraní, mezi touto a chladnější vzduchovou hmotou nad Z Evropy, předpokládáme tvorbu dalších menších oblastí nízkého tlaku vzduchu spojených se srážkovou činností a výskytem bouřek v jejich teplých sektorech a v rámci postupujících front.

— PŘEDPOVĚĎ SR —

Modely předpokládají až mírnou labilizaci prostředí, přičemž GFS tentokrát zůstává vyjímečně skromnější s hodnotami MLCAPE většinou kolem 1200, na J Slovensku až k 1600J/kg. Střih větru by měl ale zůstat pouze slabý s hodnotami DLS lehce překračujícími 10m/s a MLS pod 10m/s. S bouřkami lze počítat jak v rámci systému postupujícího z Rakouska, tak v rámci hor a později i na lokálních oblastech konvergence jako outflow boudaries. Vysoká CAPE se zdá být příhodná pro možnou tvorbu krátkodobých silnějších krupobití, ale limitujícím faktorem je v tomto případě velmi vysoko položená hladina nulové izotermy, kolem 4km ASL, a vysoká relativní vlhkost středních hladin atmosféry. To by, spolu se slabým střihem větru, favorizovalo spíše výskyt silných přívalových lijáků s úhrny nad 30mm, ojediněle nelze vyloučit ani kolem 50mm srážek. I přesto, že hlavním rizikem bouřek by měly být přívalové lijáky, nelze lokální krátkodobě silná krupobití vyloučit. Vzhledem k výše zmíněným faktům pro Slovenko vydáváme stupeň 1 s tí, že největší rizikou bouřek bude zřejmě v J polovině republiky.

— PŘEDPOVĚĎ ČR —

Zde je situace komplikovanější a mnohé modely se poměrně výrazně neschodují v míře labilizace, navíc do hry by měla vstoupit, v úvodu zmíněná, očekávaná cyklogeneze na S, závětrné části Alp. Střih větru v rámci ČR by měl být silnější než na Slovensku a to zpočátku slabý až mírný, během odpoledne a večera od Z zesilující. Problematická se zde jeví přítomnost velkého množství nízké oblačnosti, jež zabraňuje insolaci a s ní spojeného prohřívání zemského povrchu a přilehlých vrstev vduchu. To by mohlo nahrávat předpovědím modelu ECMWF, jež předpokládá pro většinu ČR pouze slabou labilizaci.
Zde bude výraznou roli hrát ona očekávaná cyklona jež by měla večer postupovat přes Z Čech a mohla by výrazně napomoci labilizaci prostředí a tvorbě bouřek. Ty by se s ohledem na podmínky měli organizovat do větších celků, pravděpodobně do MCS, v jejímž rámci by se mohli vyskytovat srážkové úhrny překračující 30mm a ojediněle i 50mm. Modely předpokládají rovněž silnější proudění do týlu případného bouřkového systému v nižních hladinách atmosféry, což by mohlo přispět k výskytu silnějších nárazů větru nad 20m/s v rámci postupujících bouřek.
Pro větší část ČR vydávaáme prozatím stupeň č. 1, zejména na možnost vyšších srážkových úhrnů v případných bouřkách, přesný vývoj však bude značně záviset na skutečné míře labilizace a následné cyklogenezi v oblasti S od Alp a nelze vyloučit updaty předpovědi s ohledem na reálný vývoj situace a naše časové možnosti.