Možnost silných bouřek s přívalovými lijáky, zpočátku zejména na středním Slovensko, během noci pak i na dalším území.
— SITUACE —

Nad Západní Evropou se bude i nadále udržovat izolovaná výšková cyklona. Paralelně s východním ramenem brázdy, se kterou je spojená se táhne studená fronta, v jejímž rámci došlo během noci k vytvoření mělké tlakové níže, spojené s rozsáhlým bouřkovým systémem. Před frontou k nám bude od jihovýchodu (ve výšce spíše od jihu) proudit velmi teplá vzduchová hmota. V průběhu denních hodin čekáme její mírnou labilizaci a následné udržení labilního zvrstvení až do nočních hodin.

— PŘEDPOVĚĎ oblast stupeň 1 —

Modelové předpovědi naznačují během dne a zejména na středním Slovensku až mírnou labilizaci prostředí, ovšem se slabým střiem větru. Rovněž dynamická podpora rozvoje bouřek zůstává nevýrazná a je otazné nakolik se bouřky vyvinou během dne, pokud, tak vzhledem k absenci jiných zdrojů liftu, to bude zřejmě hlavně v oblasti hor a vrchovin středního Slovenska. S ohledem na podmínky lze očekávat tvorbu isolovaných silnějších buněk popř i tvorbu multicelárních shluků. Hlavním rizikem bouřek se zdají být možné přívalové lijáky, nelze vyloučit ani krátkodobá silnější krupobití ale zde je limitujícím faktorem stále vysoko polžená hladina nulové izotermy a velká relativní vlhkost všech hladin troposféry.
Zajímavěji se jeví předpokládaný vývoj behěm nočních a časných ranních hodin pro J-JZ Slovenska a J-JV Moravy, případně i JV Část čech. S postupem cyklony, přibližněod J, by se nad naše území během noci měla dostat teplejší, vlhká, labilní vzduchová hmota. Rovněž bude docházet k zesilování střihů větru a to do hodnot DLS postupně až 15-20m/s. Modely se poměrně shodují na postupu většího množtví bouřek, pravděpodobně další MCS, od J do těchto oblastí. Jako hlavní riziko těchto bouřek předpokládame možnost výraznějších srážkových úhrnů jež by mohly překračovat i 30mm, v bouřkách lze očekávat i silnější elektrickou aktivitu, vzhldedem k sílícímu střihu větru pak nelze vyloučit ani ojedinělý výskyt krupobití či nárazů větru nad 20m/s.

— PŘEDPOVĚĎ zbytek území, hlavně v ČR —

Ochlazení v ČR po nočním přechodu MCS vede k výraznému snížení původně očekávaných hodnot lability v denních hodinách na velmi slabé. I tak některé modely naznačují v Čechách, vyjma JZ, tvorbu přehněk, jejich intenzita a případný výskyt alespoň izolovaných výbojů v nich budou záviset na skutečné míře labilizace prostředí během dne a výskytu případných impulzů pro rozvoj konvekce, z tohoto pohledu se situace pro denní hodiny nejeví příliš optimisticky.
V nočních hodinách by ale mělo docházet k výše zmíněnému přílivu labilní vzduchové hmoty v souvislosti s od J postupující cyklonou. Zároveň s tím bude docházet k zesilování střihu větru DLS do hodnot až přes 15m/s v rámci oblasti se žlutou výstrahou, nelze tedy vyloučit, že případná noční MCS zasáhne alespoň částečně i do těchto oblastí a nebo, bude zde dicházet k tvorbě samostatných bouřkových jader. Bouřky v této oblasti by měli ale povětšinou být slabší než v jednotkové oblasti.

Vývoj situace se budeme nadále snažit sledovat a vzhledem ke složitosti situace i případně podle možností předpověď updatovat.