Možmost bouřek s krupobitími a přívalovými srážkami.
— SITUACE —

Nad střední a východní Evropou se udržuje mohutná tlaková výše, ve výšce pak spojená s výrazným hřebenem vyššího geopotenciálu zasahujícího takřka přes celou výšku troposféry. Nad západní Evropou se pak nachází plošně rozsáhlá oblast nízkého tlaku vzudchu (a ve výšce geopotenciálu), ktterá rovněž zasahuje do všech hladin troposféry. S touto tlakovou níží je spojena slábnoucí zvlněná studená fronta, jejíž přízemní čelo se v době psaní této předpovědi nachází zhruba na pomezí Čech a Moravy a jen velmi zvolna se přesouvá směrem k východu. Před touto frontou proudí nad naše území teplá a poměrně vlhká vzduchová hmota od jihu až jihozápadu.

— PŘEDPOVĚĎ ČR —

Očekáváme bouřky s možným výskytem krupobití a v menší míře přívalových srážek.
Vlivem denního přehřívání spodních vrstev vzduchu očekáváme mírnou labilizaci ovzduší (CAPE ca přes 1000J/kg podle odhadů modelů ECMWF a GFS) Model HIRLAM je pesimističtější a udává MLCAPE pod 500J/kg, zatímco ICAPE přes 1000 kJ/m3. Tato oblast se překrývá s oblastí střihu větru ca 10-15m/s ve spodních 6 km a do 10m/s ve spodních 3km. Vlhkostní poměry jsou poměrně dobré, v době psaní této předpovědi dosahují rosné body v rámci uvažovaného území hodnot až kolem 16°C. Dynamika bude hrát výrazně proti vývoji rozsáhlejší konvektivní aktivity díky existenci výškového hřebene. Vývoj bouřek se tak patrně omezí částečně na návětří hor a zejména na přízemní čelo fronty. Iniciaci konvekce očekáváme až v pozdně odpoledních a večerních hodinách, kdy by mohla zeslábnout zádržnná vrstva CIN. Nakolik zeslábne, zda bude fronta dostatečným impulzem k iniciaci konvekce a kolik energie v té době ještě bude k dispozici pro konvektivní výstupné proudy je zatím otazné. V případě, že by vyšel scénář podle modelu GFS, je možné počítat s vývojem spíše izolovaných bouřek na čele fronty, v jejichž rámci je možné počítat s krupobitími (velikost krup by neměla přesáhnout 2cm) a zejména v rámci Jeseníků též nejsou vyloučeny přívalové srážky, s možnými úhrny až ke 30mm/hod. V případě, že by výše uvedené podmínky splněny nebyly, je třeba očekávat spíše ojedinělé bouřky (opět zejména na čele fronty) jen s ojedinělou možností vývoje slabšího krupobití nebo přívalových srážek. V tom případě by kritéria pro vydání stupně 1 splněny nebyly. V průběhu večera a noci očekáváme vývoj krátkovlnného výškového hřebene v rámci výše uvedené oblasti nízkého geopotenciálu nad Z Evropou, které bude doprovázené dalším výrazným zavlněním frontálního rozhraní.