Silné až intenzivní bouřky zejména v západní části ČR
— SITUACE —

Nad východem Evropy se i nadále udržuje mohutný výběžek vyššího geopotenciálu. Od západu pak bude směrem k východu postupovat slábnoucí výšková brázda spojená zejména v nižších hladinách se studenou frontou, která při přechodu na východ zesílí a zárověn se v návaznosti na cyklogenezi i zvlní. Před touto frontou již několik dní proudí do střední Evropy velice teplá a vlhká vzduchová hmota. Vlivem denního přehřívání spodních vrstev vzduchu v kombinaci s ochlazováním vzduchu ve vyšších hladinách očekáváme mírnou až silnou labilizaci ovzduší.

— PŘEDPOVĚĎ oblast se stupněm 2 —

Modely GFS i ECMWF ukazují poměrně výraznou labilizaci ovzduší. Zatímco model GFS počítá s MLCAPE až výrazně přes 2000J/kg ICAPE pak přes 3000kJ/m2 na plošně dosti rozsáhlém území od jihozápadních Čech po okolí Krkonoš. ECMWF je ve svých odhadech poněkud střízlivější (Ale přesto hlásí hodnoty CAPE nad 1500J/kg) a oblast s nejvyšší labilitou posouvá východněji.
Rovněž zde před frontou probíhá (a bude probíhat) advekce velmi vlhkého vzduchu. Rosné body by mohly místy přesahovat 20°C. Model GFS rovněž počítá s hodnotami směšovacího poměru místy i výrazně přes 12g/kg.
V souvislosti s přechodem brázdy a rovněž rozvíjející se konvekcí by se rovněž mohl postupě zesilovat střih větru až na 15m/s ve spodních 6 kilometrech. Vysoká ICAPE napovídá spíše slabší CIN, což podporuje i cyklogeneze v rámci fronty. Bouřky by se tedy mohly tvořit již před jejím příchodem. Zprvu by měly být vázány zerjména na orografii a lokální zóny konvergence, v průběhu dne pak počítáme jejich rozšiřování i mimo tyto oblasti. Vzhledem k labilitě a zesilování střihu větru by mohlo jít o poměrně dobře organizované multicely. Největším nebezpečím těchto bouřek by měly být zejména přívalové srážky (přitom by lokálně mohlo napadnout přes 30, na některých místech až přes 50mm) a krupobití, přičemž průměr krup by mohl přesahovat 2cm.
V průběhu večera a noci pak na frontě očekáváme postup MCS. Celkově by se mělo vyskytovat nejvýraznější proudění ve spodních až středních hladinách. V návaznosti na vznik mezoměřítkové níže a/alebo výrazného konvektivního systému zesílí proudění v nižších hladinách troposféry, které by mohlo dosáhnout ke 20 m/s v 850 hPa, v hladině 925hPa by se pak měla podle předpokladů GFS držet těsně pod 20m/s. To by naznačovalo výrazné proudění do týla bouřek a favorizaci vývoje squall line. Na ní pak očekáváme silné nárazy větru přes 20, místy až 25m/s. Rovněž je zde pravděpodobnost krupobití a další vlny silných srážek. Tato squall line by měla postupovat přibližně od jihozápadu směrem k severovýchodu.

— PŘEDPOVĚĎ oblast se stupněm 1 —

Slovensko: Zde by měla být slabší labilizace. Zejména na severozápadě Slovenska očekává model GFS CAPE opět přes 1000J/kg, Model ECMWF přesouvá labilní oblast více na východ, a hodnoty CAPE udává poněkud vyšší. Před příchodem fronty, (který však očekáváme ve druhé polovině noci) by zde neměl být příliš výrazný střih větru. (DLS – 0-6km výšky- do 10m/s) Zpočítku zde tedy očekáváme spíše vývoj shluků multicel, jejichž největším nebezpečím budou zřejmě přívalové srážky (lokálně by mohlo spadnout přes 30mm), v rámci pulse storms se rovněž mohou objevit krupobití. V průběhu noci by sem pak měly dorazit bouřky na frontě, již výše zmíněná MCS. Vzhledem k pokročilé noční době však v jejím rámci počítáme se slabšími projevy než ve dvojkové oblasti. Celkový stav těchto bouřek je spíše otazný a bude záviset na moha faktorech. Nárazy nad 25m/s, podobně jako průměr krup přes 2 cm by měly být ale již spíše velmi ojedinělými jevy.
ostatní území: Zde je vývoj bouřek v průběhu dne spíše otazný, v případě že obuřky vzniknou, budou nejspíše vázány na orgorafii. V noci by sem pak měla dorazit MCS, jejíž projevy by už však neměly být tak silné jako v oblasti se stupněm 2.

— PŘEDPOVĚĎ zbytek území (žlutě zaznačená oblast) —

Zde počítáme píše se slabšími bouřkami. Ojediněle však nevylučujeme zejména na jihozápadě Slovenska možnost nárazu nad 20m/s popřípadě krupobití nebo přívalových srážek.