Možnost silnějších bouřek s krupobitími, silnými nárazy větru a přívalovými srážkami
— SITUACE —

Nad západní Evropou se rozkládá mohutná tlaková níže se středem nad severozápadem Francie. Tato níže zasahuje prakticky přes celý vertikální rozsah troposféry. V průběhu dne by se tato níže měla rozšiřovat směrem k východu až severovýchodu. Frontální rozhraní s ní spojené bude v průběhu dne postupovat od jihozápadu směrem k severovýchodu. Před ní proudí nad naše území od jihu relativně teplá vzduchová hmota.

— J Čechy, západní část J Moravy —

Je možné očekávat silné bouřky s krupobitími, přívalovými srážkami a nárazy větru přes 20 m/s.
Aktuální modelové výstupy předpokládají během dne mírnou destabilizaci ovzduší s hodnotami MLCAPE přes 1000 J/kg. Aktuální vlhkostní poměry s rosnými body kolem 10 °C odpovídají modelovým předpokladům. S příchodem frontálního rozhraní je možné očekávat i zesílení střihu větru. Ten by měl přesahovat hodnotu 15 m/s ve spodních 6 km a 10-15 m/s ve spodních 3 km. To už jsou zajímavé hodnoty, které by mohly mít za následek lepší organizaci bouřek. Modely rovněž indikují zesílené proudění v hladinách 700 a 850 hPa, což by mohlo napomoci silnějším nárazům větru v bouřkách. Aktuální vize je následující: Během dne očekáváme vývoj bouřek jen velmi ojediněle v rámci hor. V průběhu večerních a nočních hodin pak očekáváme na frontě postup jednoho nebo více systémů bouřek od jihozápadu, pravděpodobně v podobě squall line. Na jejím čele očekáváme silné nárazy větru (přes 20, lokálně i přes 25 m/s) Rovněž je možné v rámci bouřek očekávat krupobití a přívalové srážky s úhrny nad 30 mm/hod.

— JZ Slovensko V část Moravy —

Očekáváme možnost silnějších bouřek s krupobitími a přívalovými srážkami.
Podmínky budou co do lability patrně o něco slabší než v předchozím případě. Vlhkostní poměry jsou podobné, rosné body v době psaní této předpovědi se pohybují ca mezi 10-12 °C. Rovněž i zde očekáváme hlavní bouřkovou aktivitu až s příchodem frontálního rozhraní ve večerních a nočních hodinách. Podmínky co do střihu větru by přitom měly být výrazně slabší. Deep layer shear (Střih mezi 0-6 km výšky) by se měl pohybovat kolem 10 m/s. Stejný by měl být i střih větru ve spodních 3 km. Zajímavá je však oblast zesílené helicity (konkrétně SRH 3 km kolem 200 m2/s2, SRH 1km mezi 80-150 m2/s2) a střihu větru ve spodním kilometru. V současné době počítáme s vývojem bouřek během dne jen ojediněle. Tyto by měly být vázány na orografii. Hlavní bouřková aktivita bude – podobně jako v předchozím případě vázána na příchod frontálního rozhraní ve večerních a nočních hodinách. Bouřky by sem měly postupovat od jihozápadu až západu. I zde předpokládáme v rámci bouřek vývoj krupobití a přívalových srážek s možnými úhrny nad 30 mm/hod. Lokálně rovněž nevylučujeme náraz větru nad 20m/s.

— zbytek území —

Zde očekáváme bouřky v daleko menší míře a slabší intenzitě než v předchozích dvou případech. Pokud vzniknou před příchodem fronty, bude se jednat jen o slabé bouřky vázané na orografii, s příchodem fronty očekáváme příchod hlavní bouřkové aktivity, její intenzita však bude – vzhledem k pokročilým nočním hodinám a podstatně slabším podmínkám oproti předchozím dvěma oblastem výrazně zeslabená. I přesto však není vyloučen ojedinělý výskyt některého z výraznějších projevů popsaných výše.