Ojediněle až silné bouřky, zejména pak v severní polovině ČR a na SZ Slovenska.
— SITUACE —

Naše území bude na rozhraní vlivu dvou útvarů a to výškové brázdy nad SZ-S Evropou, po jejímž obvodu se bude přetáčet k východu krátkovlnná brázda a výběžku vyššího tlaku vzduchu od J. Výraznější teplotní gradient mezi těmito dvema útvary nad stř. Evropou bude spojený s výskytem jet streamu nad S Německa a Polskem, jehož výskyt povede k zesílení dynamiky, zejména v severní polovině ČR. Přibližně pod tímto výškovým prouděním se bude nacházet i přízemní frontální rozhaní, kde J od něj bude nad naše území proudit velmi teplů, vlhký a mírně instabilní vzduchová hmota v jejímž rámci lze očekávat v odpoledních hodinách tvorbu bouřek.

— PŘEDPOVĚĎ sever ČR, severozápad SR —

Očekáváme silné bouřky s krupobitími, lokálně silným větrem, popřípadě silnými přívalovými srážkami. Modely GFS i ECMWF se ve svých simulacích shodují v odpoledních hodinách s mírnou labilizací ovzduší o hodnotách MLCAPE přes 1500 J/kg. V teplém sektoru tlakové níže postupující po frontálním rozhraní severně od nás (přes Baltské moře) bude nad naše území proudit velmi teplá a vlhká vzduchová hmota s předpokládanými hodnotami směšovacího poměru přes 13 g/kg a rosnými body až ke 20°C. Nad tuto labilní oblast bude zasahovat jižní okraj zesíleného výškového proudění související s výškovou forntální zónou. Ve vrstvě 0-6 km je možné očekávat střih větru až přes 20 m/s, ve spodních 3km pak přes 15 m/s. Díky tomu je možné očekávat dobře organizované multicely/supercely postupující přibližně od západu k východu. Problém bude nicméně s iniciací konvekce. Limitujícím faktorem bude v tomto případě poměrně výrazná zádržná vrstva stabilního vzduchu daná vysokými teplotami v 850 a 700hPa. Hluboká konvekce by se tedy měla začít tvořit spíše až v pozdních odpoledních hodinách zejména na návětřích hor (alespoň zpočátku) popřípadě lokálních zón konvergence. K večeru je tedy možné rozšiřování bouřek i mimo hory. Největším nebezpečím bouřek budou, vzhledem k dostatečné labilitě a předpokládané dobré organizaci, krupobití, přičemž průměr krup by mohl lokálně přesáhnout 2 cm. Lokálně jsou taky možné silnější nárazy větru přes 20m/s a na návětřích hor při vzniku train efektu se mohou objevovat významné úhrny srážek (i hodně přes 30 mm/hod.)

— PŘEDPOVĚĎ jih ČR, jihozápad SR —

V této oblasti se bude stále vyskytovat MLCAPE přes 1000 J/kg v překryvu se střihem 15m/s ve spodních 6km. výrazná CIN zde však komplikuje situaci ještě více, než na severu území a výskyt bouřek je zde jen málo pravděpodobný.

— PŘEDPOVĚĎ zbytek území —

Zde čekáme výrazně slabší labilizaci ale nelze vyloučit ojedinělou bouřky, zejména v rámci orografie během dne a nebo večer a v noci možnost výskytu dožívajícího slábnoucího systému, jaký naznačuje např. model GFS na SV kraji Slovenska.