Možnost silných bouřek s krupobitími a přívalovými srážkami
— SITUACE —

Situaci Evropě budou ovlivňovat dva velké výškové útvary. Prvním, z nich je mohutná výšková brázda nad severním Atlantikem. Východně od ní se od severní Afriky po střední Evropu táhne výrazný hřeben vysokého geopotenciálu, který je obtáčený slábnoucím jet streamem. V rámci hřebenu proudí do střední Evropy velmi teplá a vlhká vzduchová hmota, ve které se budou během dne tvořit bouřky.

— PŘEDPOVĚĎ Čechy —

Modely naznačují v odpoledních hodinách velmi silnou labilizaci s hodnotami MLCAPE až přes 3000 J/kg. Naše oblast se bude nacházet nedaleko osy jazyka teplého vzduchu, spojeného s výškovým hřebenem, v jehož rámci k nám proudí velmi teplá a vlhká vzduchová hmota s předpokládanými teplotami rosného bodu plosne pres 20°C. Ohledně směšovacího poměru (zprůměrovaného přes spodní kilometr troposféry) lze počítat s hodnotami až přes 15 g/kg.
Vzhledem k faktu, že VFZ se bude nacházet severně od našeho území není očekáván výraznější překrysv lability a střihu větru, který by se měl ve spodních 6 kilometrech pohybovat mezi 10-15 m/s s tím, že střih bude zesilovat směrem k severu. Vzhledem k teplotám v tlakových hladinách 850 a 700 hPa je možné očekávat silnou zádržnou vrstvu stabilního vzduchu (cap) s vysokými hodnotami CIN. Iniciaci bouřek je tedy možné očekávat až v pozdně odpoledních a večerních hodinách, přičemž hluboká konvekce bude vázána zejména na hory, popřípadě lokální zóny konvergence. Hlavně ve večerních hodinách by se, díky outtflow boundaries, mohly bouřky přesouvat i mimo horské oblasti. jejich největším nebezpečím by pak měla být silná krupobití kdy průměr krup může výrazně přesahovat 2 cm. Dalším nebezpečným projevem pak budou při pomalém postupu bouřek též přívalové srážky s možnými hodinovými úhrny přes 30mm, při vzniku train effectu i mnohem více. Stupeň 2 zatím není vydán vzhledem k otazné četnosti bouřek.

— PŘEDPOVĚĎ Morava/sever a střed Slovenska —

Zde je situace také zajímavá. Modely se ale více rozcházejí ve svých odhadech labilizace zejména pro oblast středního Slovenska. Zatímco GFS počítá s MLCAPE jen něco přes 1000J/kg, ECMWF udává hodnoty přes 2000 J/kg. To v kombinaci se střihem větru 10-15 m/s ve spodních 6 kilometrech, tj. podobně, jako v Čechách. I zde však bude vývoj hluboké konvekce limitovat výrazná CIN. Bouřky by opět měly být vázány zejména na orografii – z tohoto hlediska jsou nejzajímavější hory na Slovensku, kdy by navíc bouřková aktivita mohla začít poměrně brzy, ve srovnání s ostatními lokalitami. Celkově se v rámci bouřek počítá s kroupobitími (která by však měla být slabší, než v rámci Čech) a hlavně přívalovými srážkami s hodinovými úhrny přes 30 mm. (Zejména v horských oblastech na Slovensku by mohly být úhrny srážek lokálně ještě vyšší.)

— PŘEDPOVĚĎ zbytek území —

Očekáváme spíše slabší bouřky, které by se povětšinou měly obejít bez výraznějších projevů.