Možný výskyt bouřek na více místech ČR a SR, ojediněle s možností krupobití.
— SITUACE —

Nad střední Evropou se bude i nadále udržovat výšková cyklona spojená s přízemní brázdou nízkého tlaku vzduchu. V rámci této cyklony bude docházet k slabé labilizaci prostředí, i díky chladnému jádru cyklony ve výškách a insolaci a přílivu teplejšího vzduchu v nižších hladinách. Ve spojení s dynamickou podporou a impulzem, poskytnutými touto cyklonou, lze očekávat vývoj přeháněk a bouřek.

— PŘEDPOVĚĎ ČR + SR—

Modelové předpovědi naznačují slabou labilizaci prostředí, kdy jsou očekávány hodnoty ML CAPE v řádu několika stovek J/kg. Hodnoty střihu větru by se pak měly pohybovat v širokém rozmezí, od méně než 10m/s v oblasti Čech, až po ca 20m/s v krajních oblastech J Moravy a JZ Slovenska. Dynamická podpora zajištěná cyklonou předpokládá podporu pro vývoj konvekce hlavně na Moravě a v Z Polovině Slovenska, kde by se labilita měla nacházet v silnější vrstvě vzduchu než v Čechách a je zde předpoklad možného přetrrvání konvekce až do večerních a možná i nočních hodin. Stejně tak je zde předpoklad většího krytí oblastí instability a výraznějšího střihu větru a tak i možnost výraznějších projevů bouřek. Prozatím nevydáváme žádný stupeň rizikovosti konvekce, ale pokudy by střih větru i zítra byl silnější, jako tomu bylo dnes, nelze vyloučit vydání updatu s přihlédnutím k aktuálním podmínkám, s největší pravděpodobností by to bylo v oblasti JZ Slovenska. Největším rizikem konvekce by pak byla opět možnost výskytu krupobití v bouřkách a s ohledem na pomalý tah bouřek a možnou vazbu na orografii, nelze vyloučit i lokálně výraznější srážkové úhrny, limitujícím faktorem však bude poměrně suchý vzduch, zejména v rámci Čech. Modely se úplně neshodují v přesnější lokalizaci srážkových oblastí, i tak se pokoušíme alespoň vyznačit oblasti, kde je největší shoda a kde, s ohledem na podmínky, lze čekat nejpravděpodobnější vývoj konvekce spojené s bouřkovou činností.