Zejména v Čechách bude opět nutné počítat s možností přeháněk a bouřek, ojediněle nelze vyloučit i ojedinělé krupobití.
— SITUACE —

Nad střední Evropou se bude i nadále udržovat výšková tlaková níže, ta se jen velmi pozvolna posouvá směrem k JZ a pomalu by se měla začít vyplňovat. V jejím rámci je nutné počítat se slabou labilizací prostředí a tak výskytu přeháněk a bouřek.

— PŘEDPOVĚĎ ČECHY—

Modelové předpovědi vypadají pro Čechy co do podmínek výskytu bouřek příznivěji než předešlý den, i tak se předpokládá zatím jen slabá labilizace prostředí s nízkými hodnotami ML CAPE v řádu několika set J/kg. Dynamika by však, i vzhledem k jejímu celkovému slábnutí, měla být pro Čechy příznivější díky vhodnější poloze výškové cyklony. Modelem předpovídané hodnoty střihu větru se pohybují nejčastěji kolem 10m/s, v oblasti SZ a Z Vysočiny možná až k 15m/s. To by mohlo vytvářet podmínky pro lepší organizaci konvekce a tak výskyt ojedinělých krupobití. Přesnější lokalizace výskytu bouřek je však obtížná a tak je vyznačena větší oblast, včetně JV a V Moravy a částí Slovenska, kde je šance na výskyt bouřek malá a modely zde předpokládají spíše vrstevnaté srážky a slabší přeháňky.