Ojediněle až místy bouřky, ojediněle pak i s možností silnějších projevů, zejména na JZ SK a JV Moravě.
— SITUACE —

Počasí nad naším územím bude ovlivňovat výšková brázda spojená s přízemní cyklonou nad Skandinávií, která se bude během dne posouvat dále k SV. V rámci této brázdy postupuje přes naše území k východu studená fronta, která přinese do naší oblasti srážky a to včetně přeháněk a bouřek, jež by se měly vyskytovat zejména na Moravě a v Z polovině Slovenska. Otazná je míra advekce teplejšího a vlhčího vzduchu v rámci teplého sektoru, před zmíněnou studenou frontou, na této advekci velmi silně závisí míra labilizace prostředí a tak i intenzita bouřek.

— PŘEDPOVĚĎ JV-V Morava, JZ Slovensko —

Modely se prozatím poměrně výrazně neshodují v míře labilizace a její lokalizaci, zatímco ECMWF klade hlavní labilitu zejména na Moravu a JZ Slovenska, kde předpokládá hodnoty CAPE v rozmezí ca 500-1000 J/kg, model GFS dává labilitu mnohem výraznější s hodnotami MLCAPE nad 1200J/kg na větší Část J Slovenska, kde ECMWF nepředpokládá těměř žádnou labilitu. Model GFS však předešlý den výrazně nadhodnotil advekci vlhkosti a tedy i labilizaci prostředí a je tedy otazné nakolik věřit jeho výsledkům v tomto případě. Tak či onak se oblasti s nejsilnější labilitou poměrně výrazně míjí s oblastí s výraznějším střihem větru, souvisejícím s výškovou frontální zónou, což je v Evropě poměrně typický zjev. Střih větru by tak v regionu s předpokládanou nejvýraznější tvorbou bouřek měl nabývat hodnot DLS kolem 15 m/s, což by mělo zajišťovat poměrně dobrou multicelární organizaci bouřek alespoň v části území. V rámci bouřek pak nelze vyloučit ojedinělá krupobití a silné nárazy větru, s ohledem na nejistotu v modelových předpovědích a prozatím slabší reálné podmínky však zatím necháváme na tuto oblast nultý, základní stupeň rizika.

Nelze však vyloučit vydání 1. stupně rizika pro tuto oblast během pátečních dopoledních hodin, pokud budou i reálné podmínky nasvědčovat pro výskyt silných bouřek.

 

— PŘEDPOVĚĎ Zbytek území —

Na zbytku území necháváme nejnižší pravděpodobnost výskytu bouřek, lze předpokládat možnou tvorbu bouřek zejména v rámci postupující studené fronty, stejně tak je možná tvorba bouřek před frontou v rámci některých hor a vrchovin, zejména v J části středního Slovenska. V těchto oblastech nepředpokládáme, že by bouřky měli výraznější projevy, avšak bude záviset i na lokálních podmínkách a skutečném vývoji situace.