Možnost výskytu přeháněk a ojedinělých bouřek, nelze vyloučit ojedinělé krupobití nebo silnější nárazy větru.
— SITUACE —

Naše území se nachází v oblasti mezi tlakovou výší nad Skandinávií a rozsáhlou mělkou oblastí nižšího tlaku vzduchu nad Středomořím, díky slabému tlakovému gradientu mezi těmito dvěma útvary a jeho orientaci, převládá na našem území vslabé východní proudění. V tomto východním proudění ustupuje nadále na západ mělká brázda nízkého tlaku vzduchu spojená s vyplňující se výškovou tlakovou níží, která předešlé dny dominovala počasí nad Střední Evropou. V relativně teplé vzduchové hmotě, která se k nám dostává v týlu této brázdy od V, bude díky insolaci docházet k labilizaci a výskytu přeháněk a ojedinělých bouřek.

— PŘEDPOVĚĎ —

Podmínky stejně jako předešlé dny nejsou nijak výrazné, labilita ovzduší má zůstávat i nadále jen slabá s hodnotami ML CAPE v řádu stovek J/kg. Stejně tak i dynamika bude mimořádně nevýrazná, konvekce tedy nemá zajištěný žádný výraznější impulz ke svému rozvoji, než jen lokální podmínky spojené s nerovnoměrností prohřívání v oblastech se složitějším terénem. Konvekce by tak měla vznikat snáze v hornatých a kopcovitých oblastech, popř. v místěch s lokálně silnější labilitou. Přesné určení míst vzniku bouřek je tedy velmi obtížné,až němožné, ale s největší pravděpodobností to bude v místech s 40% pravděpodobností uvedenou v mapě. Později během dne naznačuje alespoň model GFS možnost bouřek i v rámci Šumavy a části Krušných hor, ostatní modely ale k tomuto vývoji zůstávávají skeptické. Slabá dynamika se projeví i na hodnotách střihu větru, který bude zůstávat jen velmi slabý s hodnotami DLS pod 10m/s, bouřky by tak měli být spíše neorganizové, lokálně s malou mírou organizace dané lokálními faktory. S ohledem na hodnoty CAPE v rozsahu 400-800J/kg, lze v bouřkách očekávat ojediněle krátkodobá krupobití, popř. ojedinělý silnější náraz větru.