Ojediněle až místy možnost silných bouřkek, zejména na východě Slovenska a na severu až severozápadě ČR
— SITUACE —

Na výškových mapách můžeme i nadále identifikovat dvě nevýrazné brázdy, spojené se dvěma cyklonami, jednou se středem na severu Ruska a druhou nad Severním mořem. S těmito dvěma brázdami je spojené frontální rozhraní, které již několik dní ovlivňuje počasí ve střední Evropě. Po tomto rozhraní orientovaném přibližně od severu Francie po severní část Ruska bude během dne od západu postupovat několik vln. V jejich teplých sektorech se k nám bude dostávat teplá, vlhká a přes den mírně instabilní vzduchová hmota.

— PŘEDPOVĚĎ oblast označená stupněm 1 —

Předpokládáme povětšinou slabší bouřky. Ojediněle až místy by se však mohly vyskytnout silnjěší projevy, zejména na severu této oblasti, kde by měla být nejsilnější labilita. Model GFS předpokládá labilizaci ovzduší v této oblasti na hodnoty CAPE cca mezi 500-1000J/kg při LI -1 až -3K. Zároveň v průběhu odpoledne sem bude v rámci přechodu studené fronty zde bude zesilovat střih větru ve spodních 6 kilometrech na hodnoty až přes 15m/s. To by mohlo zajistit poměrně dobrou organizaci bouřek, do multicel, které budou zprvu tvořit shluky, později se zesilováním střihu větru do MCLS. Vzhledem k možnosti relativně dobré organizace bouřek počítáme ojediněle až místy s možností krupobití. Četnost výraznějších projevů zatím zůstává otazná, přesto vzhledem k podmínkám vydáváme pro tuto oblast stupeň 1 právě na nebezpečí krup.

— PŘEDPOVĚĎ JV SR —

Zde je poněkud jiná situace. Předpokládaná míra labilizace bude výraznější, než u výše popsané oblasti. Model GFS předpokládá hodnoty CAPE až přes 1200J/kg. Střih větru by však měl ůzstat pod 10m/s ve spodních 6 kilometrech. Díky tomu počítáme spíše s pomalým pohybem bouřek v této oblasti. Vzhledem k poměrně vyrazne vlhkosti (směšovací poměr přes 10g/kg) a již zmíněnému pomalému pohybu bouřek nevylučujeme lokálně výraznější úhrny srážek (intenzita až přes 30mm/hod) v jejich rámci. Je však velmi otazné, zda bouřky splní podmínky pro stupeň 1, proto jej zatím nevydáváme. Situaci však budeme podle našich možností i nadále sledovat.

— PŘEDPOVĚĎ zbytek území —

Zde by měla být slabší míra labilizace než v předchozích dvou regionech. Rovněž vzhledem k nižší vlhkosti budou LCL a CCL výše položené. Modely Aladin a GFS jsou oba poměrně pesimistické ve svých předpokladech iniciace kovence, ač GFS zde konvektivní srážky předpokládá v průběhu odpoledních hodin. Vzhledem ke salbé labilizaci ovzduší a střihu větru kolem 10m/s nepředpokládáme výraznější organizaci bouřek, které by měly spíše tvořit shluky. V jejich rámci nevylučujeme ojedinělý výskyt krupobití, popřípadě vyšších úhrnů srážek.