Možnost intenzivních bouřek zejména v noci na západě ČR
— SITUACE —

Počasí nad Evropou dominují dvě výškové brázdy, jedna, s osou táhnoucí se od severu Ruska nad Černé Moře a druhá, mohutnější nad Z Evropou a S Atlantikem. Mezi nimi existuje rovněž poměrně výrazný hřeben vyššího geopotenciálu, jehož osa se táhne přes střední Evropu až po Skandinávský poloostrov. V rámci tohoto hřebene zasahuje nad naše území též jazyk velmi teplého a vlhkého vzduchu. Nad územím ČR a Slovenska se nachází několik linií konvergence, patrně outflow boundaries z předchozích bouřek.

— PŘEDPOVĚĎ Z Čechy —

stupeň 2 byl vydán pro zatím otaznou četnost možných intenzivních projevů bouřek, zejména silný nárazovitý vítr (možnost nárazů přes 25 m/s) a možnost krupobití.

Půlnoční sondáže naznačují mírně instabilní zvrstvení. Další labilizace proběhne v důsledku přehřívání spodních vrstev vzduchu. Modely jsou v tomto ohledu optimistické a uvažují s hodnotami CAPE nad 2500 J/kg. Vlhkost ve spodní troposféře je rovněž poměrně vysoká, s rosnými body na velkém území ČR přes 17°C (v době psaní předpovědi). Střih větru je v rámci našeho území spíše slabší, pohybuje se kolem 10 – 15 m/s ve spodních 6km. V kombinaci s takto výraznou labilitou je však takovýto střih dostačující pro vývoj silných a dobře organizovaných multicel. Výrazná labilita je nicméně doprovázena silnou zádržnou vrstvou stabilnějšího vzduchu ve spodních hladinách. Vzhledem k přítomnosti výškového hřebene a poměrně vysokým teplotám ve spodních a středních hladinách (850 a 700hPa) a absenci výraznějšího zdroje liftu (frontální rpzhraní atd.) je velmi otazná iniciace konvekce. I modely jsou poměrně skeptické, co se týče jejich předpovědí srážek na tomto území. V průběhu poledních a odpoledních hodin neočekáváme významnější bouřkovou aktivitu, která (pokud vůbec) by měla nastat až večer a v noci, buďto v rámci hor, nebo (což je pravděpodobnější) na lokálních zónách konvergence. Některé modely naznačují ve druhé polovině noci možný postup MCS od jihozápadu. Pokud by se splnil tento scénář, je možné počítat s krupobitím (možný průměr krup přes 2 cm) a zejména silným nárazovým větrem (nárazy přes 25 m/s). Je však možná i verze, že celý systém projde západněji a v této oblasti by se tak výrazné projevy bouřek mohly vyskytnou buď jen ojediněle, nebo vůbec.

— PŘEDPOVĚĎ východní část ČR a Z/SZ Slovenska —

stupeň 1 je ydán zejména na možnost krupobití a přívalových srážek

I v rámci této oblasti je během dne předpokládána výrazná labilizace ovzduší s hodnotami CAPE v některých částech podobně jako v rámci Z Čech. Vzhledem ke slabšímu střihu větru než na Z Čech (jen kolem 10 m/s ve spodních 6km) zde bude nižší potenciál pro výraznější organizaci bouřek. Silná labilita však může vést k silným výstupným proudlm v rámci bouřek a tím potenciál pro produkci krup (s možným průměrem přes 2cm) a přívalových srážek (díky kombinaci pomalého postupu bouřek a vysoké vlhkosti). Podobně jako v předchozí oblasti, i zde budou patrně velké potíže s iniciací konvekce, u které není jisté, zda vůbec proběhne. Pokud ano, očekáváme vývoj bouřek spíše až v pozdně večerních/nočních hodinách. S jejich iniciací mohou napomoci outflow boundaries z dřívějších bouřek. šance na vznik bouřky a vývoj jednotkových projevů se zatím pohybuje kolem 10%.

— PŘEDPOVĚĎ zbytek území —

V rámci možných velmi ojedinělých bouřek neočekáváme žádné výrazné projevy.