Ojedinělé přeháňky s možností slabé bouřkové činnosti.
— SITUACE —

V západním až severozápadním poudění bude přes střední Evropu postupovat krátkovlnná brázda spojená pravděpodobně s výškovým frontálním rozhraním. (přímo pod ní se má nacházet okluzní fronta, za ní pak frontální systém) Před touto brázdou je poměrně výrazná advekce vorticity.

— PŘEDPOVĚĎ ČR —

Modelové předpovědi naznačují pravděpodobnou slabou labilizaci prostředí v odpoledních hodinách. Hodnoty CAPE dle GFS by se však měli držet pod 200J/kg, což je velmi slabá labilita, model ECMWF pak nedává labiltu téměř žádnou. Další faktorem je přítomnost vrstevnatých srážek, model GFS umisťuje případnou konvekci na čelo, nebo těsně před pás vrstevných srážek. Vzhledem k velmi slabé labilizaci prostředí v odpoledních hodinách tedy očekáváme ojedinělé konvektivní srážky v podobě přeháněk. V oněch přeháňkách nelze vyloučit možnost výskytu prvních slabých bouřek na území ČR. Po přihlédnutí k velmi slabým podmínkám, je však velmi pravděpodobné, že pokud se vyskytnou bouřky, bude to v podobě izolovaných výbojů v oněch přeháňkách. Nejpříhodnější podmínky se prozatím jeví v oblasti Vysočiny, kde by v odpoledních hodinách mělo docházet k vývoji konvektivních srážek, které by měli pomalu postupovat směrem ca k V-SV a které by v pozdějších hodinách mohli zasáhnout J Moravu, šance výskytu bouřky je ale i tak velmi malá.