Možný výskyt bouřek, ojediněle zejména na jihu Čech s možností krupobití, nebo vyšších srážkových úhrnů..
— SITUACE —

Ve vyšších hladinách atmosféry se nad S Evropou nachází mohutná tlaková níže s výběžkem nad V Středomoří, nad JZ okraj Evropy pak zasahuje výběžek vyššího tlaku vzduchu. Po periferii tlakové níže nad S Evropou se bude přes naše území posouvat od Z-SZ krátkovlnná brázda, jež bude dále postupovat směrem k V. Tato výšková krátkovlnná porucha bude spojena postupující, mohutnící frontální vlnou, která bude díky cyklogenezi přecházet v mladou cyklonu v oblasti S stř. Evropy a přinese v noci na pátek i trvalěnšjí srážky na našem území. V rámci teplého sektoru této cyklony a jejího frontálního rozhraní bude díky slabě labilnímu zvrstvení vzduchové hmoty, ale i výraznější dynamické podpoře během večera a noci, docházet k tvorbě konvektivních srážek v podobě přeháněk a bouřek.

— PŘEDPOVĚĎ —

Ranní sondáže nenaznačují příliš labilní podmínky snad s vyjímkou sondáže z 03h UTC z Lince, kde se vyskytovala ještě nad ránem slabá labilita. Modelové předpovědi pak počítají s labilizací nejčastěji v řádu několika stovek J/kg, tedy jen slabou až velmi slabou labilizací, na které se poměrně shodují modely GFS a WRF, model ECMWF je velmi skeptický a počítá se slabou labilzací spíše až v nočních hodinách ca. v rámci oblasti s výraznějším forcingem, ale v současnosti podhodnocuje rosné body zejména v rámci Čech. Model HIRLAM se drží střední cesty a počítá spíše jen s velmi slabou labilitou, snad jen s vyjímkou krajního jihu Čech kde naznačuje hodnoty MLCAPE 250-500J/kg a integrované CAPE ojediněle snad až k 1000 kJ/m2.
Modely se ale shodují na zesilujícím střihu větru zejména nad Čechami během pozdního odpoledne a večera. Ten by měl z počátečních mírných hodnot kolem 10-15 m/s zesilovat do hodnot 15-20 m/s během podvečera a do silných hodnot nad 20 m/s během večera a noci. To bude zajišťovat určitou míru organizace bouřek a pokud bude labilita prostředí dostačující tak i možný výskyt ojedinělých krupobití v rámci bouřek. Nelze vyloučit ani výraznější srážkové úhrny a to zejména na jihu Čech.
Modely rovněž naznačují přechod konvektivních srážek do trvalejšího deště během večera a noci, ale i tak s možností vnořené konvekce jež by se mohla udržet poměrně dlouho díky výraznější dynamické podpoře v rámci přední strany výškové krátkovlnné brázdy. V rámci této vnořené konvekce rovněž nelze vyloučit výskyt ojedinělých, spíše slabých bouřek.