Bouřky se silnými srážkami, zejména na Moravě a JZ Slovenska
— SITUACE —

Nad západní Evropou se rozvíjí výšková brázda, jejíž východní rameno zčásti zasahuje nad střední Evropu. S ní je rovněž spojeno kvazistacionární frontální rozhraní. Po něm pak bude od jihozápadu postupovat prohlubující se tlaková níže, jejíž frontální systém bude přes oblast ČR a SR v průběhu dne postupovat. v jejím tpelém sektoru k nám pak bude proudit teplý a velmi vlhký vzduch od jihozápadu.

— PŘEDPOVĚĎ ČR —

Nejnebezpečnějším projevem této situace by měly být pravděpodobně silné srážky, které by se měly vyskytovat zejména na jinovýchodě Moravy a jihozápadě SLovenska. Ojediněle pak nevylučujeme ani výskyt krupobití nebo nárazů větru přes 20m/s, zejména na jihozápadě Slovenska.
Model GFS počítá v uvažované oblasti s hodnotami MLCAPE přes 1000J/kg ,ojediněle až přes 1500J/kg ve spojení se střihem větru povětšinou do 10m/s, ojediněle na severu území do 15m/s. Model ECMWF hlási labilitu trochu slabší, spíš pod 1000J/kg. Nejvýraznějším parametrem pro tuto situaci je vlhkost vzduchu v teplém sektoru cyklony. Zejména na jihozápadě Slovenska a jihovýchodě Moravy počítá model GFS s hodnotami směšovacího poměru až přes 12g/kg. To jsou již výrazné hodnoty.
Obecně by se bouřky měly začít formovat v průběhu poledních hodin, Přičemž by mohly začít zprvu vznikat na horách, později pak hlavně na frontě. Vzhledem k velmi slabému střihu větru předpokládáme s organizací bouřek do multicel v podobě shluků. V jejich rámci by se vzhledem k velké vlhkosti zejména ve spodních vrstvách a rovněž pomalému pohybu bouřek počítáme s výskytem intenzivních srážek (30mm/hod) a jejich vysokými úhrny. (lokálně i přes 50mm). /hrny srážek konvektivních srážek se však velmi špatně předpovídají, neboť jsou časově i prostorově velmi omezené. Zejména na jihozápadě SLovenska pak nevylučujeme ani výskyt ojedinělých krupobití nebo silných nárazů větru, v rámci pulse storms.

— PŘEDPOVĚĎ SR —

Zde očekáváme spíše slabší projevy. Ojediněle však, zejména v horských oblastech by se rovněž mohly objevit vyšší úhrny srážek (přes 30mm/hod) popřípadě slabší krupobití.