Silné bouřky s přívalovými srážkami, zejména na západě republiky pak s krupobitími
— SITUACE —

Nad západní Evropou bude zesilovat výšková brázda s osou cca od severu Skandinávie přes Britské Ostrovy. Nad Balkánem se pak udržuje slábnoucí cut-off low, která blokuje postup této brázdy směrem k východu. Díky tomu se ve výšce nad střední Evropou udržuje jihozápadní proudění, ktere se bude postupně stáčet více k jihu, jak bude brázda sílit. V jejím rámci bude nad Britskými ostrovy rovněž mohutnět tlaková níže, po jejíž východní straně k nám bude od jihu porudit teplý, instabilní a velmi vlhký vzduch.

— PŘEDPOVĚĎ J ČR + JZ SR —

Předpokládáme bouřky s přívalovými srážkami. Zejména na západě uvažovaného území pak počítáme v rámci bouřek i se silnějšími krupobitími.
Modely se výrazně liší jak ve svých odhadech lability, tak i v její lokalizaci. Zatímco jedno zpracování GFS udává hodnoty CAPE na jihozápadě Čech rámcově až přes 2000J/Kg jiné zpracování téhož modelu labilitu zeslabuje a odsouvá ji spíše na jih moravy a jihozápad Slovenska. Taktéž počítá s rozložením lability i model ECMWF, který počítá s hodnotami CAPE místy přes 1000J/kg. Co se střihu větru týče, ten by měl výrazně slábnout směrem k východu, na západě uvažovaného území pak očekáváme hodnoty DLS mezi 10-15m/s. Zároveň k nám bude od jihu probíhat výrazná advekce vlhkosti, co se týče směšovacího poměru, mohl by dosahovat hodnot až přes 13g/kg, což už jsou již dosti výrazné hodnoty.
Organizace bouřek by tedy neměla být nijak výrazná, očekáváme spíše tvorbu shluků. Vzhledem k poměrně malé výšce LCL i LFC by neměly být velké potíže s liftem, nicméně alespoň zpočátku bude největší pravděpodobnost vzniku bouřek spíše v rámci orografie. Vzhledem k velmi vysoké vlhkosti zejména ve spodních hladinách a zároveň vysoké výšce nulové izotermy předpokládáme, že největším nebezpečím těchto bouřek by měly být přívalové srážky. V jejich rámci by lokálně mohlo napadnout i více než 30mm/hod, ojediněle i přes 50mm/hod. Bližší lokalizace takovýchto srážkových událostí však není zatím možná. Zejména na západě Čech pak v rámci oblastí se silnějším střihem větru bude možná i lepší organizace multicel, v jejichž rámci by se mohly objevit krupobití, ojediněle s průměrem krup až přes 2cm. V ostatních oblastech by tyto projevy měly být spíše méně časté a vázané na pulse storms.
Skutečný vývoj situace je silně závislý na vývoji pole instability, které modely neustále mění. Výše popsaná situace odpovídá údajům z modelů GFS a ECMWF z pondělka 12Z, je však možné, že se situace rapidně změní podobně jako předchozího dne. V tomto případě bychom byli nuceni předpověď aktualizovat a stupeň 1 buďto rozšířit anebo (což je možná pravděpodobnější) stáhnout.

— PŘEDPOVĚĎ SZ ČR —

Tato oblast je asi nejdiskutabilnější. Jedno zpracování modelu GFS zde dáv poměrně výrazné hodnoty CAPE (přes 1000J/kg), zatímco jiná zpracování téhož modelu + model ECMWF zde hlási labilitu jen velmi slabou. Na druhou stranu zde můžeme počítat s možností střihu větru přes 15m/s. Je zde možných několik scénářů. Uvažujeme-li scénář podle modelu GFS, je zde možný rozvoj poměrně dobře organizovaných multicelárních bouří spojených ojediněle až místy s krupobitími. Přitom průměr krup by mohl přesahovat ojediněle až 2cm. Rovněž by nebyly vyloučeny ojedinělé silnější nárazy větru.
Uvažujeme-li scénář podle modelu ECMWF, ke kterému se v této předpovědi přikláníme spíše, počítáme spíše se slabšími bouřkami (ojediněle až místy) vázanými na orografii. Výskyt krupobití by pak měl být jen velmi ojedinělý. V případě že se ale modely nebo situace změní bude pro tuto oblast vydán stupeň 1, prozatím jej však nevydáváme.

— PŘEDPOVĚĎ zbytek území —

Bouřky očekáváme spíše slabší, ojediněle zejména na horách však nevylučujeme výskyt vyšších úhrnů srážek. přesnější lokalizace těchto projevů však není prozatím možná.