Možnost silných bouřek zejména na SZ Čech
— SITUACE —

Situace bude podobná jako předešlého dne. Nad západní Evropou se bude i nadále rozšiřovat mohutná výšková brázda s osou přibližně od severu Skandinávie přes Britské Ostrovy a Portugalsko. Z ní by se v průběhu noci na čtvrtek měla vydělit cut-off low. Na východě pak stále bude jakýkoliv postup tlakových systémů ze západu blokovat výšková tlaková níže. Ve spodních hladinách zde bude i nadále převládat jižní proudění přinášející teplou, velmi vlhkou a mírně instabilní vzduchovou hmotu.

— PŘEDPOVĚĎ SZ ČR —

Mezi modely nyní panuje větší shoda než v předchozích dnech. Jedno zpracování modelu GFS počítá s hodnotami MLCAPE až ke 2000J/kg. Jiné zpracování téhož modelu souhlasí s výsledky modelu ECMWF o střízlivějších hodnotách této veličiny (spíš pod 1500J/kg). I nadále by se měl zejména na západě ČR vyskytovat střih větru mezi 10-15m/s (spodních 6km). Vlhkost by rovněž měla být v této oblasti dosti vysoká.
S iniciací bouřek však bude problém, zejména vzhledem k chybějící dynamické podpoře. Jednotlivé modely však nad tímto územím hlásí srážky, přičemž nejoptimističtější v tomto směru je asi model Aladin. Vzhledem k uvedeným faktům očekáváme, že se bouřky budou tvořit zejména v rámci hor, kde by pak mohly poměrně dlouho stagnovat a způsobit tak lokálně vyšší úhrny srážek (přes 30mm/hod). Vzhledem k nezanedbatelnému střihu větru na západě tohoto území a rovněž poměrně vysokým předpokládaným hodnotám CAPE rovněž počítáme s možností výskytu krupobití, kdy by průměr krup ojedinměle mohl dosahovat 2cm. To nejen v rámci lépe organizovaných multicel v prostředí se silnějším střihem větru ale také v rámci pulse storms, které se v takto labilním prostředí mohou objevovat. Vzhledem k vertikálnímu zvrstvení vlhkosti rovněž nevylučujeme ojedinělý výskyt downburstů.

— PŘEDPOVĚĎ zbytek území —

Zde očekáváme labilitu již slabší (dle ECMWF např na Moravě téměř žádnou) , navíc ve spojení s poměrěn velkými výškami LCL a LFC. Bouřky očekáváme proto jen ojediněle, a to hlavně v horských oblastech, zejména na Slovensku. Vzhledem k absenci výraznějšího střihu větru očekáváme jen velmi špatně organizované bouřky, které by měly mít většinou jen krátké trvání. Lokálně však v rámci horských oblastí nevylučujeme výskyt vyšších srážkových úhrnů