Miestami silne, ojedinele intezivne az extremne silne burky v ramci Ceskej republiky— SITUACE —

Mimoriadne komplikovaná ale potenciálne nebezpečná situácia sa odohráva v rámci Európy so vznikom veľmi silného a rozsiahleho cyklonálneho víru nad východným Atlantikom, ktorý obopína silné prúdenie vo všetkých vrstvách troposféry. Od západu bude prechádzať naše územie zvlnený studený front ( avšak pravdepodobne až vo štvrtok navečer) , pričom pred ním nad naše územie prúdi tropická vzduchová hmota so značnou labilitou ( hodnoty Theta-E v 850 hPa až ku 80°C) , ako dokázala búrková aktivita v predošlý deň. Okolo cyklonálneho víru bude rotovať niekoľko maxím vorticity, na ktoré bude viazané výstupné prúdenie a prípadná iniciácia búrok v širšom okolí frontu. Od juhozápadu zároveň vstúpi rýchlostné maximum v jet-streame a v jeho pravom výstupnom sektore bude panovať vhodná podpora pre explozívny rozvoj búrok.

— Česká republika —

V denných hodinách, v súvise s prehrievaním očakávame rozsiahlu destastabilizáciu, tak ako naznačuje GFS, ECMWF i Aladin. Najvýraznejšie hodnoty by sa mali vyskytnúť vo východnej polovici územia, avšak upozorňujeme, že veľkú úlohu by mohli zohrať pozostatky z konvekcie z predošlej periódy a tak prozatím nie je jasné, kde sa vyskytne skutočné miesto s najvyššou labilitou. Všeobecne možno povedať, že hodnoty MLCAPE by sa mali na viacerých miestach dostať nad 1000 J/kg. Veľmi výrazná bude táto situácia hlavne z hľadiska kinematiky – strih vetra bude veľmi výrazný, vo vrstve 0-6 km s hodnotami medzi 20 – 30 m/s. Vo vrstve 0-3 km zhruba okolo 10 – 20 m/s, avšak tieto hodnoty modely značne menia v každom nasledujúcom behu. Zároveň by mali byť aj zvýšené hodnoty SREH, dosahujúce lokálne ku 200 J/kg vo vrstve 0-3 km, hlavne navečer na území južnej Moravy. Podmienky budú teda veľmi vhodné pre vývoj dobre organizovanej konvekcie, vrátane superciel.

Iniciáciu konvekcie čakáme skôr v neskorých poobedných až večerných hodinách a to sprvu v rámci západných Čiech. V prípade, že situácia umožní vytvorenie izolovaných búrok, tie sa ľahko stanú supercelami s rizikom veľkých krúp a downburstov. Hlavným rizikom by mal byť prechod rozsiahleho konvektívneho systému od juhozápadu. Je mimoriadne náročné predpovedať jeho presnú tresu vďaka inkonzistencii modelových výstupov, avšak možno povedať, že s veľkou pravdepodobnosťou zasiahne systém väčšiu časť územia ČR, vrátane východnej Moravy, kde bude zrejme konvekcia cez deň a navečer potlačená vďaka vysokým hodnotám CIN ( vysoké teploty v hladinách 850 až 700 hPa) . Je zaujímavé, že model Aladin udáva systému západnejšiu zložku pohybu ako GFS a ECMWF. V rámci systému čakáme miestami silné, ojedinele intenzívne až extrémne nárazy vetra. Systém by mal prejsť územie ČR v neskorých večerných až nočných hodinách. Ďalej, v rámci superciel i komplexu MCS nemožno vylúčiť výskyt ojedinelého tornáda, v náväznosti na zosilnený strih vetra v hladine 0-1 km, i keď pomerne vysoko položená hladina LFC by mala značne limitovať výskyt tohto javu.

Predpoveď bude cez deň upresňovaná v náväznosti na postupné odvíjanie situácie. Vydávame stupeň 2 pre celé územie ČR, pretože modely sa absolútne nezhodujú v jednotlivých behoch a Stupeň 2 vydáme pre každé miesto, kde sa môžu vyskytnúť intenzívne javy s väčším rozsahom alebo aspoň ojedinelý extrémny jav. Rozsah Stupňa 2 bude zrejme počas dňa upravený.

— Slovenská republika —

Okrajom západného Slovenska, smerom na stredné by mohol prejsť doznievajúci komplex búrky, v okrajových častiach nevylučujeme nárazy vetra ojedinele nad 25 m/s. Konvekcia by sa mala objaviť až v neskorých večerných alebo nočných hodinách.