Velmi silný vítr s možností nárazů nad 25m/s, na horách pak s nárazy až o síle orkánu.— SITUACE —

V rámci výrazné výškové frontální zóny se nad Atlantikem formuje tlaková níže, jež by se měla velmi rychle prohlubovat a v silném západním proudění rychle postupovat do střední Evropy a to přes S Francii, Z-SV Německa a následně postupovat dále přes S Polska a nad Pobaltí. Zejména v rámci teplého sektoru této cyklony lze počítat s velmi silným tlakovým gradientem a tak i výskytem velmi silného větru, na horách pak díky poklesu teploty i přechodnému silnému sněžení a tak v kombinaci s větrem a podnulovou teplotou i k výskytu blizzardu.

— PŘEDPOVĚĎ Nižší polohy —

Modelové předpovědi počítají s poměrně silným tlakovým gradientem, kdy by i v nižších polohách na exponovaných místech mohly průměrné rychlosti větru dosahovat hodnot přechodně až k 15 m/s, s nárazy přes 20 m/s na více místech. Model GFS počítá s rychlostí větru v hladině 850 hPa až kolem 40 m/s a 20-25 m/s v 925 hPa, model ECMWF je pak, jako obvykle, skromnější. Modely Aladin a WRF dávají nárazy na více místech nad 20 m/s, model WRF pak mnohde v rámci exponovaných poloh počítá s nárazy i nad 25m/s i mimo horské oblasti. Skutečné hodnoty nárazů větru, zejména v nižších polohách, jsou však těžko předpověditelné a budou záležet na zvrstvení atmosféry a tak možnosti přenosu hybnosti směrem k zemskému povrchu. Na velkou část ČR tak vydáváme jednotku na možnost četnějších nárazů nad 20 m/s a pro některé oblasti pak i dvojku, kde je možnost nárazů větru až kolem 25 m/s a to zejména v exponovaných vyvýšených polohách. V rámci JZ Slovenska by pak mělo dojít k přechodnému zesílení větru s možností nárazů větru nad 20 m/s i v nižších polohách, proto i zde vydáváme stupeň jedna.

— PŘEDPOVĚĎ Horské oblasti —

S ohledem na velmi silné proudění v hladině 850 hPa, kde by podle některých modelů měla rychlost větru dostahovat síly orkánu, je velmi pravděpodobné, že rychlosti větru na horách se budou pohybovat v rozmezí 20-25 m/s s nárazy nezřídkakdy nad 33 m/s, v rámci některých exponovaných výrazných vrcholů, zejména v Krkonoších a Jeseníkách, nelze vyloučit nárazy větru nad 40 m/s. zejména v rámci vrcholu Sněžky je velmi pravděpodobné, že nejsilnější nárazy větru dosáhnou rychlostí nad 40 m/s. Stejné rychlosti větru lze očekávat na hřebenech Vysokých a Nízkých Tater, kde lze též v rámci některých vrcholů počítat s možností nárazů větru nad 40 m/s a celkově v rámci horských hřebenů nárazů o síle orkánu. V rámci hor se navíc přidá přechodně až silné sněžení, kdy nelze vyloučit na některých místech až přes 25 cm nového sněhu. To vše spolu s předpokládaným poklesem teploty, zejména v druhé polovině dne a během noci, bude vytvářet krajně nevhodné, až velmi nebezpečné podmínky pro případně horské tůry apod. I z tohoto důvodu vydávámě na některé horské oblasti nejvyšší stupeň 3. Na většinu dalších hor pak stupeň 2.