Možnost významných úhrnů srážek na návětří hor— SITUACE —

Situace je podobná jako přeechozí den. Východ území je pod vlivem mohutné, zvolna slábnoucí výškové cyklony se středem nad Ukrajinou. Po její severní straně k nám proudí teplý a vlhký vzduch. Ze západu se k cykloně přibližuje výšková brázda, která by s ní během pátku měla splynout. Na čele této brázdy postupuje vlnící se studená fronta.

— PŘEDPOVĚĎ —

Modelové předpovědi naznačují dobré podmínky pro vývoj výstupných pohybů jak v rámci fronty, tak v rámci přední strany níže, díky konvergenci Q-vektoru v této oblasti. Vzduch je poměrně vlhký, což dokládají teploty rosného bodu (v době psaní předpovědi) kolem 18°C na návětrné straně hor. Původně takřka severní rpoudění by se mělo s příchodem fronty stáčet na severozápadní a zesilovat. Vzhledem k velkému úhlu, který budou proudnice svírat s horskými pásmy je pravděpodobné výrazné orografické zesílení srážek na návětří hor.
Dalším faktorem ovlivňujícím srážkovou činnost bude pravděpodobně vývoj konvekce, který je rozebrán v předpovědi konvekce (vizZDE) Ve večerních hodinách by měla labilita atmosféry postupně slábnout, nicméně v té samé době by nad uvažované území měla dorazit fronta, jejíž vliv je zatím otazný. Výskyt bouřek nebo přeháněk vnořených do vrstevnatých srážek by mohl srážky lokálně zesílit.
Podle modelových odhadů úhrnů srážek je možno počítat s úhrny na návětří hor přes 40mm/24 hodin, lokálně, zejména na krajním severozápadě Slovenska a na návětří Beskyd je možno očekávat úhrny i vyšší ( lokálně i hodně přes 60mm/24hod). Výše uvedené jevy (zejména konvekce) však mohou srážkové úhrny výrazně změnit.

Vzhledem k obtížím s přesnou lokalizací oblasti s jednotkovými úhrny srážek udáváme do stupně 1 větší oblast.