Dokumentace nadoblačných blesků je u nás doménou především Martina Popka, který se se svými pozorováními řadí mezi největší světové experty. Martin na to má patřičné vybavení v podobě vysoce-citlivých kamer a softwaru na zpracování a především nadšení věnovat se v nočních hodinách bouřkovým komplexům, které se často nacházejí stovky kilometrů a daleko pod obzorem, a pro běžného lovce bouřek jsou tak naprosto nezajímavé.

Přesto se občas i pro pro nás lidi bez patřičného vybavení vyskytne situace, kdy je určitá šance pozorovat a zaznamenat alespoň Red Sprites – jeden z mnoha typů nadoblačných blesků, který se zároveň vyskytuje nejčastěji a je také v rámci možností nejsnáze pozorovatelný. Podmínky vhodné pro takové pozorování se u mě vyskytly nejprve 11. 8. a poté ještě 25. 8. 2017.

  11. 8. pro mě byla mimořádná situace, protože se mi povedl zaznamenat rekordní počet Red Sprites vyfotografovaných ze Středních Čech, kde jsou podmínky pro můj způsob pozorování většinou krajně nevhodné. (Ve skutečnosti to bylo moje teprve druhé úspěšné pozorování z ČR za dobu, co se těmto jevům v rámci možností věnuji… první pozorování bylo o rok dřív: Bouřky a Red Sprites 28. – 29. 8. 2016) Na celkem 17 fotografiích nastřádaných během intervalového fotografování vzdáleného bouřkového komplexu nad západním Polskem se vyskytly zmiňované nadoblačné blesky. Byl to navíc směr bez větších měst v záběru, která by jinak produkovala výrazný světelný smog. (Pokoušet se fotit přes Prahu nebo Kladno je prakticky zbytečné.) MCS se vyskytoval více jak 200km na SV od mé pozice u Brandýska na Kladensku a rozkládal se prakticky nad celou západní polovinou Polska, takže se dalo předpokládat, že se nadoblačné blesky budou vyskytovat. Štěstí bylo, že mezi mým stanovištěm a sledovanou bouří nějakou část pozorování nepřekážela žádná význačná oblačnost a Měsíc také vycházel až později.

Snímek z družice MSG v tepelném pásmu zobrazující přibližný směr pozorování MCS nad Polskem.
© Český hydrometeorologický ústav, EUMETSAT
Velikost: 221.6 kB

Do pozorování jsem se pustil prakticky ještě během soumraku a bylo to tak i poprvé, kdy se mi povedlo zdokumentovat „Sprajty“ ještě se zbytkovým světlem na SZ. Jak přibývalo tmy, dařilo se vyfotit víc a víc úlovků. Přesto, že je metoda intervalového snímání jinak značně neefektivní a zároveň poměrně destruktivní vůči mechanice zrcadlovky, v tomto případě se vyplatila. Fotil jsem tak do té doby, než výhled zahalila bližší oblačnost nízkého a středního patra, která nastoupila současně s východem Měsíce.

Zde je výběr těch nejpovedenějších fotografií. Vzhledem k metodě fotografování sprajtů, kdy je potřeba použít vysoké hodnoty ISO, je následná úprava fotek dost ošemetná a jde tak spíš o dokumentační ráz fotek než o nějakou estetickou záležitost…

Red Sprites I - autor: Jan Drahokoupil  Red Sprites II - autor: Jan Drahokoupil

Red Sprites III - autor: Jan Drahokoupil  Red Sprites IV - autor: Jan Drahokoupil

Red Sprites V - autor: Jan Drahokoupil  Red Sprites VI - autor: Jan Drahokoupil

Red Sprites VII - autor: Jan Drahokoupil  Red Sprites VIII - autor: Jan Drahokoupil

Další úspěšný pokus na sebe nenechal dlouho čekat a 25. srpna šel tentokrát od západu bouřkový systém, který byl sice výrazně menší, než ten nad Polskem z předchozí události, ale také se mu povedlo ve stratiformní části vyprodukovat minimálně jednu skupinu Red Sprites, kterou se mi povedlo opět s využitím metody intervalového snímání vyfotografovat. Systém byl blíž, a tak byl úkaz výše nad obzorem, s čímž se muselo počítat.

Radarový snímek s detekcí blesků Blitzortung přibližně v čase dokumentace Red Sprites.
© Český hydrometeorologický ústav, Blitzortung
Velikost: 249 kB

 

Snímek z družice MSG v tepelném pásmu zobrazující přibližný směr pozorování bouřkového systému nad Německem.
© Český hydrometeorologický ústav, EUMETSAT
Velikost: 142.7 kB

Skupina Red Sprites na západě - autor: Jan Drahokoupil


Související odkazy:

http://forum.bourky.com/viewtopic.php?f=30&t=1751 – Četné Red Sprites 11.8.2017 ve fóru A.S.S.

http://forum.bourky.com/viewtopic.php?f=30&t=1750 – Red Sprites 25.8.2017

http://www.bourky.com/pozorovani/bourky-a-red-sprites-28-29-8-2016/ – Bouřky a Red sprites 28. – 29. 8. 2016

http://www.bourky.com/projekt-tle – Projekt – T.L.E. – Transient Luminous Events

http://www.chmi.cz – Český hydrometeorologický ústav

http://www.blitzortung.org – A world-wide, real-time, community based lightning detection and lightning location network with live lightning maps