— SITUACE —

Nad západní Evropou a severním Atlantikem se stále udržuje hluboká brázda. V jejím rámci se i nadále udržuje nad západní a Střední Evropou slabě vyjádřené, zvlněné frontální rozhraní, táhnoucí se přibližně od jihu Skandinávie až po Španělsko. Před ní k nám cca od jihozápadu proudí teplá,poměrně vlhká a slabě až mírně instabilní vzduchová hmota.

— PŘEDPOVĚĎ ČR —

Situace je dosti složitá, protože modely svoje předpoklady, zejména ohledně instability a střihu větru neustále mění. Aktuálně se nad Slovenskem rozpadají zbytky srážkového komplexu, který zde přecházel během nočních hodin. V prúběhu dopoledne a odpoledne by se při dostatečném prohřátí vzduchu měly začít zejména v rámci hor tvořit bouřky. Aktuální běh GFS uvažuje s hodnotami CAPE cca mezi 500-1200J/Kg. přičemž nejvýraznější labilitu dává na jih a východ Slovenska. Aktuální sondáže rovněž vykazují nezanedbatelnou CIN. předpokládáme tvorbu bouřek hlavně v rámci horských oblastí, zejména na Slovensku a na severu Moravy. Vzhledem ke slabému střihu větru (většinou do 10m/s ve spodních šesti kilometrech) nepředpokládáme výraznější organizaci bouřek, ty by měly tvořit shluky. Vzhledem k poměrně vlhkému vzduchu by se lokálně mohly vyskytnout intenzivnější srážky (>30mm/h) a to hlavně na Slovensku v jeho jižní a východní části. Prozatím zde nevydáváme žádný stupeň nebezpečí, situaci však budeme podle našich možností dále monitorovat a případně předpověď aktualizujeme.