SV ČR, SZ a S Slovenska silné trvalé zrážky, lokálne ku 100 mm/deň, ostatok vyznačeného územia silné nárazy vetra.! OČAKÁVA SA NEBEZPEČNÁ SITUÁCIA, ČO SA TÝKA VÝRAZNÝCH ZRÁŽOK A SILNÝCH NÁRAZOV VETRA !

— SITUACE —

Po prednej strane mohutnej brázdy nad západnou Európou a Stredomorím, v ľavej výstupnej časti intenzívneho jet-streamu v hladine 500 hPa (s maximom vetra až ku 55 m/s) sa nad Balkánom prehlbuje tlaková níž, ktorá v prevládajúcom južnom prúdení postúpi počas dňa nad Slovensko. V rámci jej západného sektora, sa významne prehĺbi tlakový gradient, indukujúc výrazné prúdenie v nižších hladinách troposféry, s rýchlosťami tak v 925 ako aj v 850 hPa až ku 25 m/s (hlavne nad JZ Slovenskom). Zároveň, sa nad južným Poľskom sformuje výrazné rozhranie s pretočeným teplým frontom. Na jeho južnej strane očakávame silný izentropický zdvih a následnú prudkú tvorbu zrážok. Níž sa počas dňa začne pomaly vypĺňať pri nevýraznom pohybe smerom na východ až severovýchod. Modely sú v pomerne dobrej zhode, čo sa týka umiestnenia centra níže a taktiež maxima zrážok.

— S/SZ Slovenskej republiky a SV Českej republiky —

V rámci severných náveterných svahov, vďaka významným rýchlostiam vetra od zeme až ku 850/700 hPa, môžeme rátať s orografickým zosilňovaním zrážok, ktoré by mohlo značne prispieť k celkovej intenzite zrážok. Naviac výrazné výstupné pohyby na juh od teplého frontu a pomalý pohyb tlakovej níže, zabezpečia zrejme vysokú intenzitu zrážok počas dlhej doby, v rámci SZ SR a SV ČR, možno aj celých 24 h. Zatiaľ sa nedá presne lokalizovať zrážkového maximum v rámci budúcich 24 h, avšak, práve Severozápad Slovenska / Severovýchod ČR – Beskydy, vyzerajú byť ako hlavní kandidáti na veľmi vysoké úhrny. Zahŕňajúc aj orografické zosilnenie zrážok a berúc do úvahy výstupy jednotlivých modelov, lokálne môže 24-hodinový úhrn zrážok prekročiť aj 100 mm. Vzhľadom na pomerne nasýtené povodia po predošlých významných zrážkach, by sa mohli výrazne zvýšiť hladiny vodných tokov, s následným dosiahnutím stupňov povodňovej aktivity. Časť zrážok by mohla vo vysokých horských polohách spadnúť vo forme snehu a to hlavne čo sa týka Tatier.

— Severné pohoria ČR, Vysočina, Morava, Slezsko, pohoria Slovenska, Juhozápadné Slovensko —

Veľmi silné prúdenie v spodných hladinách troposféry a zároveň výrazný tlakový gradient prispejú k veľmi silnému vetru a to hlavne v západnej polovici SR / východnej polovici ČR. Najvýraznejšie prúdenie očakávame nad JZ. Slovenskom, kde presiahne zrejme v hladine 925 hPa až 25 m/s a nárazy vetra simulované modelmi ALADIN sa šplhajú až ku 30 m/s. Pri vzaní do úvahy pomerne stabilného ovzdušia, bude prenos hybnosti z výšok zrejme slabší, avšak ojedinele by sa nárazy nad 25 m/s mohli vyskytnúť. V rámci Moravy a Slezska, v nižšie položených častiach, očakávame nárazy miestami nad 20 m/s, na JV Moravy zriedkavo až ku 25 m/s. Na Vysočine by nárazy mali dosahovať 20-25, vo vyššie položených miestach, aj nad 25 m/s. V rámci severne položených hôr, hlavne Beskýd/Jesenníkov/Krkonôš, by sa mohli nárazy na hrebeňoch hôr ojedinele dostať nad 32 m/s. Pre Tatry sú takéto intenzívne nárazy vetra otázne, avšak napriek tomu existuje šanca, že hlavne k večeru by sa ojedinele mohli vyskytnúť a preto vydávame Stupeň 2 aj pre ne.