Silný vítr + výrazné srážky, velmi nebezpečná situace, zejména co se srážek týče!!!— SITUACE —

Nad Evropou setrvává mohutná, negativně skloněná výšková brázda s osou směřující přibližně od Britských ostrovů na Balkán. V jejím rámci se nad Ukrajinou udržuje výrazná cyklona, která se však bude zvolna vyplňovat. Mezi ní a tlakovou výší nad západní/jihozápadní Evropou a Atlantikem se i nadále udrží výrazný tlakový gradient s rychlostí proudění v 850hPa až přes 30m/s.

— PŘEDPOVĚĎ severní Morava, SZ Slovenska —

Očekáváme zde výskyt silných srážek a výrazného větru (zejména na horách). Na severozápadě Slovenska by se silné srážky i vítr měly vyskytovat hlavně v průběhu dopoledních hodin. Přitom vzhledem k přetrvávajícímu silnému severnímu proudění v hladinách kolem 850hPa můžeme předpokládat poměrně výrazné orografické zesilování srážek na návětrné straně hor. Na horách na Slovensku a ojediněle i v oblastech Jeseníků a Beskyd by se mohly srážky vyskytnout ve formě sněžení.
Nejvýraznější a nejlepší podmínky pro výrazné srážky by se však měly během dne čím dál více posunovat směrem k západu. Přitom model GFS předpokládá tento posun rychlejší a výraznější než Aladin. Ten také předpokládá nejvýraznější srážky v oblasti Slezska. Opět zde na návětrné straně hor můžeme počítat s poměrně výrazným orografickým zesilováním srážek a díky tomu i s poměrně vysokými úhrny. Model Aladin uvažuje s úhrny zejména ve Slezsku přes 80mm/24hod, hlavně na návětří hor by se mohlo objevit i přes 100mm/24hod. GFS počítá s menšími úhrny přes 40mm/24h. Nicméně GFS příliš neuvažuje orografii, proto se spíše držíme výsledků z Aladina.
Co se silného větru týče, očekáváme výrazné nárazy zejména v horských oblastech, kde by nárazy, hlavně na hřebenech hor mohly ojediněle dosahovat síly orkánu, tj přes 32m/s. V níže položených oblastech by se pak mohly ojediněle objevit nárazy kolem 20m/s. Vítr by měl být nejvýraznější v dopoledních hodinách, v průběhu dne by měl zvolna slábnout.

— PŘEDPOVĚĎ zbytek území —

Na území označeném stupněm 1 počítáme se slabšími projevy počasí. Úhrny srážek by měly být cca do 30mm/24h podle modelu Aladin, ojediněle však nevylučujeme možnost ojedinělého výskytu úhrnů vyšších. Ojediněle pak předpokládáme v nižších polohách(zejména J Morava a, JZ SLovenska) nárazy větru nad 20m/s, na Vysočině pak ojediněle až ke 25m/s. Vítr by měl v průběhu dne postupně slábnout, nejsilnější by pak měl být v dopoledních a ranních hodinách. Totéž platí i o srážkách. Situaci budeme podle našich možnosti i nadále sledovat a popřípadě předpověď aktualizovat.