— UPDATE —

V horských oblastech na severu Moravy (zejména v Jeseníkách) se aktuálně vyvíjejí velmi zajímavá bouřková jádra, která postupují velice pomalu. radarová odrazivost naznačuje v těchto lokalitách dosti silné srážky. Oblast s vysokou vlhkostí navíc zasahuje severněji, než jsme původně předpokládali, proto jsme se rozhodli rozšířit stupeň 1 více na sever do oblastí, která původn byla méně favorizovaná. Přestože jednotka zasahuje i do oblastí se sušším vzduchem, jde spíše o horské oblasti, kde může ve vývoji a postupu bouřek sehrát orografie.