Ojediněle až místy silné bouřky na JV ČR a JZ SR. Počítáme zejména s přívalovými srážkami
— SITUACE —

Nad západní Evropou se i nadále udržuje rozsáhlá brázda. Přitom na východě se rozkládá výrazný výběžek vyššího tlaku spojený ve spodních hladinách s anticyklonou. Ten blokuje výraznější postup brázdy směrem k západu. V rámci brázdy se nad Britskými ostrovy udržuje rovněž hluboká tlaková níže, jejíž studená fronta postupuje také přes území střední Evropy. Před frontou sem bude proudit velmi teplá a vlhká vzduchová hmota od jihozápadu. Vlivem denního prohřívání spodních vrstev vzduchu očekáváme v této oblasti mírnou labilizaci vzduchu s hodnotami MLCAPE, jež by mohly překročit 1000J/kg.

— PŘEDPOVĚĎ JV ČR + JZ Slovenska —

V této oblasti by měla být nejvýraznější labilita, jak už bylo zmíněno výše, model GFS počítá s hodnotami MLCAPE přes 1000J/kg, model ECMWF je však v tomto případě s CAPE optimistitější jak do jejího rozložení, tak do hodbnot, které by ojediněle mohly dosahovat až ke 2000J/Kg
Aktuální sondáže z této oblasti vykazují poměrně vysoké hodnoty CIN a rovněž vysokou konvektivní teplotu (přes 36°C) Proto očekáváme výraznější vývoj bouřkové činnosti až v pozdně odpoledních, kdy by sem měla dorazit fronta. Nicméně před frontou jsou na družicových snímcích patrné oblačné pásy patřící několika outflow boundaries, které se sice již rozpadají, ale přesto by za vhodných podmínek mohly rovněž napomoci ojedinělé iniciaci bouřek před frontou. Svoji roli by také mohla sehrát orografie.
Dynamika na frontě nebude příliš silná. Napovídá tomu poměrně slabý střih větru – který by ve spodních 6 kilometrech měl jen ztěží přesáhnout 10m/s. Bouřky by se díky tomu měly pobyhovat dosti pomalu. Neměly by být ani výrazněji organizované, očekáváme spíše tvorbu shluků multicel. Díky poměrně výrazné advekci vlhkosti by mohlly hodnoty směšovacího poměru zejména ve spodních hladinách přesahovat 11g/kg, což už jsou dosti výrazné hodnoty. Díky tomuto v kombinaci s pomalým pohybem bouřek by se v této oblasti mohly objevovat bouřky s přívalovými srážkami, kde by mohlo spadnout i přes 30mm/srážek. Rovněž vzhledem k míře labilizace by se v rámci pulse storms mohly objevovat ojedinělá krupobití.

— PŘEDPOVĚĎ zbytek území —

Zde bude slabší zejména labilizace.Zejména severně od jednotkové oblasti by měla i nadále být poměrně výrazná vlhkost. Vzhledem k vlemi otazné čentnosti výraznějších projevů zde však stupeň 1 nevydáváme. Situaci však budeme podle našich možností dále monitorovat.