Možnost silnějších bouřek na SV ČR a v části Slovenska
— UPDATE —

Současný vývoj naznačuje rychlejší postup fronta zejméma v J části ČR, oblast J Čech se tak nachází již za frontou. I zde lze během odpoledne předpokládat jistou labilizaci ale ne tak výraznou jako byly včerejší předpovědi modelů. Oblast před frontou naopak zůstává stále slabě labilní, což potvrzuje i ranní sondážka z Prahy-Libuše s předpokladem další labilizace díky insolaci v průběhu poledních a odpoledních hodin. Zejména na SV Moravě a SZ a S Slovenska by mohlo dojít k labilizaci až do mírných hodnot a výskytu silnějších bouřek. Vzhledek ke slabému střihu větru, velmi vysoko položené nulové izotermě a vysoké přízemní vlhkosti lze očekávat jako hlavní riziko bouřek přívalové lijáky, nelze však vyloučit ani ojedinělé krupobití, spíše však krátkého trvání. Přítomnost suchého vzduchu ve středních hladinách pak může napomoci výskytu ojedinělých silných nárazů větru v bouřkách o rychlostech kolem 20m/s.