Ojediněle až místy silné bouřky s přívalovými srážkami, popř. krupobitími
— SITUACE —

Nad Britskými ostrovy se udržuje rozsáhlá výšková brázda, v jejímž rámci postupuje menší vlna spojená ve spodních hladinách s prohlubující se tlakovou níží. Tato se pohybuje nad Skandinávii. Její studená fronta bude ovlivńovat zejména západní část ČR, Je pravděpodobné, že se bude dále vlnit. Před ní proudí do střední Evropy velmi teplá a vlhká vzduchová hmota.

— PŘEDPOVĚĎ oblast se stupněm 1 —

Situace je velice slozita, a modelove predpovedi se neustale meni. Nejobtížnější je přitom lokalizace oblastí nejvhodnější pro vývoj bouřek. Poslední běh modelu GFS(12Z) ukazuje maximum lability na severu Čech, zatímco předchozí běhy (00 a 06Z) ukazují ještě výraznější labilitu nad jižními Čechami. Hodnoty CAPE by se měly pohybovat rámcově mezi 500-1500J/Kg. Model ECMWF je mnohem střízlivější ve svých odhadech labilizace. Nepočítá s CAPE vyšší než 1000J/Kg a její maximum udává na jihu Čech.
Velmi otazný je v této případě iniciace konvekce. Vzhledem k poměrně vysoké LFC lze počítat s relativně vysokou CIN, která by mohla zabránit výraznějšímu vývoji bouřek. Například model GFS v Čechách téměř neuvažuje s vývojem srážek (výjimkou jsou hory), zatímco model Aladin počítá s konvektivními srážkami téměř na celém území. Podobný scénář ukazuje i ECMWF. Celkově však očekáváme, že největší pravděpodobnost vývoje bouřek byde v horských oblastech. Bouřková činnost by měla vykazovat poměrně výrazný denní chod
Vzhledem ke slabé dynamice prostředí nebude střih větru příliš výrazný, model GFs počítá s DLS (střih 0-6km výšky) jen kolem 10m/s. To by favorizovalo vývoj slabě organizovaných a pomalu postupujících bouřek. Vzhledem k vysoké vlhkosti zejména ve spodních hladinách (směšovací poměr až ke 12g/Kg) počítáme s vývojem přívalových srážek, přičemž nejvyšší vlhkost by měla být na Moravě. Zároveň vertikální rozložení vlhkosti (určeno podle vertikálního rozdílu theta-e) napovídá v rámci pulse storms možnosti nárazů větru nad 20m/s. Rovněž nejsou vyloučena ojedinělá krupobití.
vzhledem k velmi chaotickému rozložení jednotlivých veličin a podmínek pro různé nebezpečné projevy bouřek a neshody vrůzných modelech dáváme stupeň 1 na dosti velké území

— PŘEDPOVĚĎ zbytek území —

Zde by měla zejména labilita být slabší. Nicméně vzhledem k velmi chaotickému rozložení této veličiny, které navíc každý model ukazuje poněkud jinak. Nicméně i zde není ojediněle vyloučena možnost přívalových srážek, popř krupobití