Ojedinele silné búrky, hlavne v rámci JZ Čiech— UPDATE—

Modely značne zoslabili celkovú situáciu a nad Z a SZ Čechami sa pohybuje nevýrazný komplex prehánok a búrok. Instabilita bude zjavne významnejšia len v rámci južnej polky Čiech, avšak slabšia ako predpovedali modely v predošlých behoch. Zároveň strih vetra a synoptická podpora zostanú príliš slabé aby kompenzovali chýbajúcú instabilitu a pre severnú polku Čiech sťahujeme Level 1. Krúpy alebo silnejšie nárazy vetra do 25 m/s by sa mali vyskytovať len ojedinele, v rámci južných Čiech početnejšie, s možnosťou veľkých krúp alebo nárazu vetra nad 30 m/s. Búrky by sa mali tvoriť hlavne v neskorých poobedných a večerných hodinách, pri postupe na východ zoslabnú.