Update!! výskyt silných bouřek nad Moravou.
— UPDATE —

Modelové předpovědi nevystihly dobře míru labilizace ovzduší, ale též výrazně podhodnotily střih větru, což dobře dokládají polední sondáže, ač ty nevykazují žádnou výraznou labilitu. Na území ČR se během odpoledne vytvořila linie bouřek, z nich některé jsou doprovázeny nebezpečnými projevy. Hlášení z meterologických stanic ukazují, že v J části bouřkové SQl se vyskytují nárazy větru jež přesahují i 20m/s, rovněž jsou patrné výrazné radarové odrazivosti. V bouřkách je třeba počítat krom větru i s možností silných přívalových lijáků a krupobití, která mohou ojediněle též být silná. Podle možností a dalšího vývoje budeme případně reagovat vydáním dalšího updatu budeli to nutné, v současnosti je jen těžko odhadnutelné jak dlouho bouřkový systém zůstane aktivní a jak dalko na V postoupí.