Místy bouřky, ojediněle i silnější, zéjména pak na Slovensku v rámci postupující studené fronty
— SITUACE —

Nad Ukrajinou se formuje mělká tlaková níže zatímco od Z se k nám rozšiřuje výrazný výběžek vysokého tlaku vzduchu od Azorské tlakové výše. Mezi těmito dvěma tlakovýma útvary k nám dochází postupně k přílivu relativně chladnějšího vzduchu od Z-SZ. Na čele chladnějšího vzduchu přes naše území směrem k východu pomalu přechází studená fronta v jejímž rámci lze očekávat tvorbu přeháněk a bouřek.

— PŘEDPOVĚĎ ČR —

Zde čekáme pouze spíše slabší bouřky. Modely naznačují pouze velmi slabou až slabou labilitu, podporovu vývoje bouřek však může být dobře vyvinutá výšková brázda která na své přední straně zajišťuje poměrně dobrou danymickou podporu rozvoje přenáněk, popř. i ojedinělých bouřek. Ranní sondáže z Prahy a Kuemmersbrucku naznačují slabou až velmi slabou labilitu a její rozložení s výškou spíše favorizující přeháňky, labilizace během dne bude spíše slabší ale mohla by pomoci k výskytu ojedinělých bouřek, jež by měli mít spíše slabší projevy.

— PŘEDPOVĚĎ SR —

Od Z začíná nad Slovensko postupovat studená fronta na níž se začíná tvořit konvekce. Bohužel není, jak je u Rakušanů poměrně časté, k dispozici ranní sondážka z Vídně a tak musíme spoléhat na aktuální vývoj situace + předpovědi modelů. Modely předpokládají slabou až mírnou labilizaci do hodnot kolem 1000J/kg, kde GFS dává o něco vyšší hodnoty než ECMWF. Co se týká dynamické stránky, střih větru bude velmi slabý, DLS pod 10m/s, což ba favorizovalo spíše výskyt jednobuněčných bouřek s možností krátkodobě silnějších projevů avšak organizaci bouřek bude napomáhat jak fronta tak místní faktory dané složitou topografií Slovenska. V době psaní předpovědi dochází též k vývoji zajímavých buněk v Rakouském Podunají. Ty by mohli ještě zesilovat a zasáhnout okolí Bratislavy a Slovenské Podunají.
Vzhledem k výše jmenovaným faktorům a pomalému postupu frontálního rozhraní pak lze v bouřkách očekávat hlavně výrazné srážky, možnost krátkodobých ojediněle snad i silnějších krupobití popř. pak, hlavně v pozdějších odpoledních hodinách k výskytu silnějších nárazů větru kolem 20m/s. Modely totiž naznačují zostřování fronty a zesílení proudění do jejího týlu v nižích hladinách. Proto pro část Slovenska vydáváme stupeň 1.