Ojediněle až místy bouřky s možností přívalových lijáků a krupobití, zejména na J a JZ Čech
— SITUACE —

Prozatím nevýrazné tlakové pole nad střední Evropou začne pomalu nahrazovat výběžek vyššího tlaku vzduchu související s azorskou anticyklonou. Na jeho čele bude přes naše území postupovat slabší studená fronta, před kterou bude vlivem insolace docházet k výskytu vysokých odpoledních teplot ale zejména slabé až mírné labilizace, spojené s tvorbou přeháněk a bouřek.

— PŘEDPOVĚĎ J-JZ ČR —

Modely v této oblasti počítají až s mírnou labilizací prostředí do hodnot CAPE 1000-1400J/kg, zároveň s tím lze v této oblasti díky poměrně slabému proudění ve všech hladinách čekat pouze slabý střih větru DLS o hodnotách kolem 10m/s. Předpokládané hodnoty směšovacího poměru ve spodních 500m by se měli pohybovat až kolem 12g/kg. Postupující SF by měla tuto oblast zasáhnout až v pozdějších, večerních hodinách a tak lze předpokládat, že rozvoj bouřek bude vázan na orografii popř. lokální mezoměřítkové zóny konvergence. Lze tedy očekávat, že bouřky se budou organizovat především do podoby shlukových multicel, popř. jednobuněčných Cb. V kombinaci střihu větru s místními vlivy nelze vyloučit lineární organizaci některých buněk s charakterem backbuildingu. V bouřkách lze čekat ojedinělý výskyt krupobití, nelze vyloučit i krátkodobě silné krupobití, stejěn jako nárazy větru kolem 20m/s a vzhldem k předpovídané vysoké absolutní vlhkosti, pomalejšímu pohybu bouřkových buněk a dalším výše zmíněným faktům, nelze vyloučit ojediněle výskyt srážkových úhrnů kolem 30mm popř. i vyšších. Pro tuto oblast vydáváme stupeň č. 1 kvůli možnosti výskytu výraznějších srážkových úhrnů a krupobití.

— PŘEDPOVĚĎ S SR —

Střih větru v této lokalitě by měl zůstávat výrazně pod 10m/s ale i zde zejména v rámci hor a vrchovin na S Slovenska by mělo doházet až k mírné labilizaci prostředí do hodnot CAPE až kolem 1200J/kg. Rovněž jsou zde předpokládány hodnoty směšovacího poměru ve spodních 500m ažhodnot kolem 10g/kg. Zmíněné podmínyk by mohli vést k výskytu přívalových lijáků, vzhledem k slabé organizaci bouřek je zde limitována možnost výskytu krupobití na případné ojedinělé krátkodobé události, i tak zde zatím necháváme pouze základní stupeň výskytu bouřek.

— ZBYTEK ÚZEMÍ ČR A SR —

Na zbylém území ponecháváme až na vyjímky nejnižsí pravděpodobnost výskytu ojedinělé bouřky. Labilita v techto oblastech by měla zůstavat pouze slabá a nebo velmi slabá. Předpokládáme výskyt přeháněk s možností spíše slabých bouřek, nejměnší četnost bouřek modely naznačují od V Čech přes J Moravu až po JZ Slovensko, v této oblasti modely předpokládají spíše výskyt sestupných proudů což povede spíše ke stabilizaci prostředí.