Bouřky jeví výraznou vazbu na orografii a zpětnou propagaci, která též přispívá k jejich velmi pomalému pohybu.
— UPDATE —

Silné bouřky se mohou vyskytovat i o něco východněji než byla původně vymezená oblast se stupněm 1 a to zejména na J Čech. Rovněž je patrná jejich prozatím silná vazba na orografii způsobená zatím stále mírnou zádržnou vrstvou, ta by mohla během pozdního odpoledne a podvečera slábnout a bouřky by se mohly vyskytnout i mimo oblasti hor a vrchovin. Polední aerologická sondáž z Prahy-Libuše vykazuje mírnou labilitu s MLCAPE k 1700J/kg a MUCAPE kolem 2700J/kg. To jsou již dostačující hodnoty pro alespoň krátkodobý výskyt i silných krupobití v některých bouřkových buňkách. Mírný střih větru k 15m/s dává šanci na shlukově organizované multicely s tím, že vazba na orografii v kombinaci se střihem větru může vést k častému výskytu backbuidingu, což by pro některá místa znamenalo vyšší srážkové úhrny až přes 30mm. Vazba na výraznou orografii by zejména v rámci středních Čech a Prahy, kde jsou patrné největší hodnoty absolutní vlhkosti vzduchu, mohla postupně slábnout a nelze vyloučit výskyt bouřek i v rovinatejších oblastech okolí Kladna-Prahy-Kolína.
Na J-JZ Čech v závětří hor, soudě podle aktuálního vývoje, nelze vyloučit ojediněle až 50mm, nahrává tomu i vyšší hodnota CIN než např. v Praze, takže lze čekat, že bouřky zde budou více vázany na orografii. Podobný trend vývoje lze pozorovat i v oblasti Jizerských hor-Z Krkonoš na S Čech. Jakékoliv dlouhodobější předpovědi postupu konvekce jsou velmi nejisté vzhledem k dané situaci.