Miestami intenzívne búrky v rámci Moravy, Slezska a SZ Slovenska.
— SITUACE —

Situácia bude dominovaná dvoma cyklónami v hladine 500 hPa, jedna so stredom nad Španielskom, druhá v rámci Pyrenejského poloostrova. Druhá cyklóna bude rýchlo postupovať v silnom západo-juhozápadnom prúdení, ktoré dosiahne až 40 m/s. Spoločne cyklóny tvoria rozsiahlu brázdu zaberajúcu značnú časť západnej Európy. Na jej prednej strane prevláda výrazné južné až juhozápadné prúdenie, s rýchlosťami nad 20 m/s v 500 hPa. Zároveň sa v južnom prúdení v nižších hladinách nasúva až do severovýchodnej Európy veľmi teplý, tropický vzduch, s teplotami v 850 hPa dosahujúcimi až nad 20°C. Zároveň od severozápadu postúpi nad naše územie studený front od severozápadu, ktorý sa zrejme pri postupe nad Slovensko zvlní.

— Územie so stupňom 2 —

Modely sa zhodujú v miernej až výraznej labilizácii ovzdušia. Vysoké hodnoty rosných bodov (18-20°C) a predpoklad jasného počasia plus vzduchová hmota s veľmi vysokými hodnotami Theta-E potvrdzuje túto možnosť. Všetky tri modelové výstupy (GFS, ECMWF i Aladin) rátajú s hodnotami CAPE nad 2000 J/kg a s hodnotami LI pod -5K možno rátať s výraznými výstupnými prúdmi v búrkach. Vzhľadom na zosilnené prúdenie rátame s miernym až silným strihom vetra, ktorý dosiahne v hladine 0-6 km 15-20 m/s, v hladine 0-3 km lokálne i 15 m/s. Strih vetra by mal byť realizovaný hlavne do stredných častí troposféry. Modely nepredpokladajú vysoké hodnoty CIN a tak napriek chýbajúcemu výraznému spúšťajúcemu faktoru očakávame postupný vývoj búrok, sprvu hlavne v rámci severných horských častí. Neskôr sa iniciácia zjavne rozšíri aj do ostatných oblastí prízemnej tlakovej níže a oblasti pred studeným frontom. Búrky by mali vznikať ako dobre organizované multicely alebo aj krátkodobejšie supercely. Chaotické veterné pole v nižších hladinách a nízke hodnoty SREH nenapovedajú na šancu výrazných mezocyklón. Vzhľadom na výraznú labilitu v búrkach a ich dobrú organizáciu možno očakávať ojedinele krúpy s priemerom nad 2 cm alebo nárazy vetra nad 25 m/s. Lokálne by sa mohli vyskytnúť úhrny zrážok ku 30 mm. Upozorňujeme, že počas dňa môže veľkú rolu zohrať interakcia búrok a ich výtokov studeného vzduchu a v rámci konfigurácie prúdenia aj rýchla orientácia do lineárneho MCS, ktorý by mohol rýchlo postupovať pravdepodobne smerom na SV. V prípade MCS očakávame hlavne výrazné nárazy vetra. Presnejšia predpoveď bude zrejme vydaná počas dňa, v náväznosti na vývoj mezomerítkových procesov.

— Vysočina, SV Čechy —

Výrazný strih vetra v kombinácii s labilitou v rozmedzí 500 až 1000 J/kg by mohol podporiť vznik izolovaných, dobre organizovaných búrok s ojedinelou možnosťou veľkých krúp alebo nárazov vetra až ku 25 m/s. Vzhľadom na pochybnosti ohľadom pohybu frontu a rozvoja lability v tomto území zatiaľ ostávame so Stupňom 1, keďže pravdepodobnosť intenzívnych javov v tomto území je značne nižšia ako na Morave a Slezsku.

— sever stredného a východného Slovenska —

Už počas dňa niektoré modely rátajú s rozvojom izolovaných buniek, viažúcich sa hlavne na severské horské oblasti. Vzhľadom na miernu labilitu a výraznejší strih vetra nad 15 m/s možno očakávať tvorbu dobre organizovaných buniek s možnosťou výskytu krúp s priemerom nad 2 cm alebo nárazov vetra až ku 25 m/s. Hlavne vo večerných a nočných hodinách, by v prípade tvorby MCS nad Moravou, mohol tento systém rýchlo postupovať až nad sever východného Slovenska, pričom vďaka pretrvávajúcej labilite a výraznému strihu v hladine 0-3 km, by stále mohol produkovať výrazné nárazy vetra. Otázka tvorby MCS je však otázna, takisto ako aj vývoj izolovaných buniek v popoludňajších hodinách. Predpoveď bude preto cez deň zrejme updatovaná.