Stejně jako na sobotu 10., tak i na neděli 11. září vydal ČHMÚ varování před intenzivními srážkami a lokálním zatopením. Během odpoledne jsme průběžně sledovali vývoj počasí na meteo-radaru i vlastním okem. Zhruba v 15:30 SELČ se v okolí Brandýska vyskytly poměrně silné přívalové srážky, které trvaly se střídavou intenzitou zhruba půl hodiny. Jelikož jsme z našeho domovského stanoviště neměli dostatečný přehled o meteorologické situaci, vyrazili jsme poté, co srážky ustaly, na výjezd.

Nejdříve jsme zamířili tradičně „Na rovina“ nad Brandýskem. Ale první co na místě upoutalo naši pozornost nebyla situace na obloze, ale proud vody valící se po polích. Úplně na první pohled jsme ho mylně považovali za důsledek přívalového deště. Avšak velká intenzita proudu vody, jeho koncentrace a výtok z jediného místa nás utvrdily v tom, že se jedná „pouze“ o poruchu na rozvodu vody.

Potom, co jsme událost řádně zdokumentovali, jsme se začali věnovat pravému účelu našeho výjezdu. Naskytl se nám pohled na dvě bouřky – na jihu a východě, obě částečně překryté nižšími a bližšími vrstvami oblačnosti.

 

Situace se brzy začala měnit, jedna z bouřek se rozpadávala a další nám „utíkala“. Proto jsme se operativně změnili naše pozorovací místo – přesunuli jsme se asi o 7 km východně k obci Okoř. Tam jsme měli celou oblohu jako na dlani, stejně jako věž známého hradu. Tady jsme se zdrželi poměrně dlouhou dobu – zhruba od 17 do 19 hodin SELČ.

Nejdříve jsme sledovali vyvíjející se kupovitou oblačnost a bouřku na východě. Toto dokumentují první dvě fotky. Později začal více upoutávat naši pozornost jižní obzor se zajímavou kupovitou oblačností a vzdálenou bouřkou. Pozoruhodným jevem byla i námi na třetí fotce zachycená „proláklina“ základny mraku na jih od nás (zhoršená kvalita, foceno digitálním zoomem). Zatím jsme ještě nezaznamenali žádnou elektrickou aktivitu.

     

Bouřka na východě se částečně rozpadla a částečně „utekla“ severním směrem. Pozorovali jsme proto nyní hlavně jižní obzor, tam jsme také zaznamenali první blesk. Náš zájem upoutaly kromě projíždějících koní také oblaky mamma, i když nezřetelné, které se nám vytvořly takřka nad hlavou. Tady se sluší podotknout, že letos máme na oblaky mamma opravdu štěstí, stačí se podívat do naší sekce Oblaky mamma 🙂

V dáli se dalo pozorovat pěkné srážkové pole. Ale také za našimi zády (severním směrem) se začaly vytvářet kupovité oblaky. Avšak neměly dlouhého trvání, zajímavé však bylo spektrum barev, které se objevilo na oblaku také severně od nás.

     

K šesté hodině večerní se k nám přiblížil okraj bouře, hlavní pole bouřky šlo však východně od nás a postupovalo severně. Vítr zesílil, elektrická aktivita byla stále velmi nízká, téměř žádná. Přesto jsme využili auta k ukrytí a pozorovali přecházející okraj mraku odtud. Ještě předtím se nám naskytl pohled na čelo oblaku, kterému vévodila húlava poznamenaná od Zorra 🙂

 

Poté co nás okraj bouřky přešel a celá bouře se přesouvala po našem východním obzoru dále k severu, neshledali jsme důvod dále zůstávat na naší pozici a rozhodli jsme se pro návrat zpět. Cestou zpět jsme si ještě zajeli „Na rovina“, abychom zkontrolovali kupící se oblačnost na jihovýchodě. Ta však byla velmi daleko a překrytá další oblačností, rozhodli jsme se proto výjezd ukončit. Tentokrát se s Vámi rozloučíme fotkou umělého oblaku vzniklého z vodní páry vypouštěné elektrárnou na Kladně.

Aktualizace z 18. 9. 2005: následující fotografie nám poskytl náš přispěvatel Filip Špelda. Ukazují námi pozorované bouřky, tentokrát od letiště Praha-Ruzyně.

   

Následující radarové snímky zobrazují situaci v České republice v 16:00 a 18:00 SELČ. Poloha křížku určuje Brandýsek. Snímky byly převzaty z radarového oddělení ČHMÚ.

Následující snímek z detekce blesků zobrazuje situaci v České republice v 18:00 SELČ. Snímek byl převzat z radarového oddělení ČHMÚ.


Související odkazy:

Oddělení radarových měření ČHMÚ – radarové snímky ČR
Oddělení detekce blesků ČHMÚ – detekce blesků v ČR
Oblaky mamma nad Olšany – vysvětlení, co jsou to mamma
Bouře 10. 9. 2005 – článek